Słowa kluczowe: gwarancje procesowe

Błędne wezwania Wojewody Mazowieckiego naruszają gwarancje procesowe

Wadliwe wezwania stanowią jeden z powodów, dla których w 2019 r. około połowa spraw prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, od których złożono odwołanie, zostało uchylonych

Słowa kluczowe: ,

Uwagi SIP do projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwraca uwagę na wątpliwości co do konstytucyjności projektu ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0., które mogą negatywnie rzutować na ochronę praw cudzoziemców w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Senatowi swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w

Słowa kluczowe: ,

RAPORT: SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2019 roku

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu rocznego, w którym podsumowujemy stan przestrzegania praw cudzoziemców w Polsce w 2019 roku widziany z perspektywy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W 2019 r. nasz zespół pracowników i wolontariuszy starał się być wszędzie tam, gdzie prawa cudzoziemców

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Wyrok WSA: konieczność rozpatrzenia dowodów przedstawionych przez stronę

Rada do Spraw Uchodźców całkowicie pominęła dowody złożone przez stronę dotyczące działalności politycznej oraz postępowania władz państwowych wobec członków Islamskiej Partii Odrodzenia Tadżykistanu. Uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia, albowiem strona powołała nowe dowody związane z jej

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat