GRANICZNIE to podcast skierowany do osób zaangażowanych w oddolne działania społeczne. W naszych rozmowach dotykamy obszarów, w których brakuje pogłębionej refleksji i rzetelnej wiedzy.

Uważnie przyglądamy się tematom, które wydają nam się ważne w kontekście działań humanitarnych na granicy polsko-białoruskiej. I robimy to ze świadomością, że tego rodzaju działania bywają dla osób aktywistycznych doświadczeniem granicznym, nie tylko w geograficznym sensie tego słowa.

Rozmowy prowadzi Iza Orłów, z wykształcenia antropolożka, a z wyboru aktywistka społeczna na wielu frontach. Działa z osobami migrującymi, m.in. pracując z dziećmi w Przystanku „Świetlica” prowadzonym przez Fundację dla Wolności. Współprowadzi warsztaty międzykulturowe w szkołach. Pracowała także w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, a obecnie jest jego wolontariuszką. Miłośniczka gór.

ODCINEK 1. Troska o siebie i o nas. Podcast antywypaleniowy

Gościni: Agnieszka Bułacik „Bua”, współzałożycielka kolektywu edukacyjnego new visions i Alliance for Black Justice in Poland, członkinii CoLiberation i Rave Awareness. Facylitatorka, trenerka.

W podcaście:

 • Czym różni się wspólnotowe podejście do dbania o siebie od neoliberalnego selfcare’u?
 • Jak troszczyć się o siebie i o grupę w działaniu aktywistycznym?
 • Czy odpoczynek może być formą oporu?
 • Jak komunikować się i stawiać granice, z dbałością o własne zdrowie?
 • Jak budować intymność ze swoim działaniem oraz świadomie i uważnie odpowiadać na potrzeby z jakimi się spotykamy?

Słuchajcie…

#communitycare #selfcare

Uzupełnienie podcastu:

 • Emilia Nagosky, Amelia Nagosky, „Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu”
 • Gabor Maté, „Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu” 
 • Staci Haines, „Politics of Trauma”

ODCINEK 2. Anyrepresyjny savoir vivre. Podcast antyrepowy

Gościni: Ola, członkini kolektywu anarchofeministycznego „Szpila”, który w ramach przeciwdziałania represjom zajmuje się organizowaniem wsparcia prawnego dla osób aktywistycznych. Interesuje się psychologią. Zachęca do solidarności, ahierarchiczności, wzajemnego wsparcia i edukacji.

W podcaście:

 • Czym są praktyki antyrepresyjne i represje?
 • Co to jest antyrep i jaka jest historia „Szpili”?
 • Dlaczego kultura bezpieczeństwa jest ważna?
 • Jakie represje dotykają osób aktywistycznych oraz mieszkańców i mieszkanek pogranicza?
 • O co chodzi w strategiach eliminowania liderów, zmęczenia i kreowania spraw-wydmuszek?

#antyrep #represje #slapp

Uzupełnienie podcastu:

https://szpila.blackblogs.org/szpila-kim-jestesmy/

https://hfhr.pl/upload/2021/12/raport-mswia_1.pdf

https://hfhr.pl/publikacje/poznaj-swoje-prawa-

ODCINEK 3. Wcale nie trzeba być psychologiem, żeby interweniować. Podcast o pracy z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej

Gościni: Katarzyna Cieszewska, psychotraumatolożka, koordynatorka działań pomocowych w sytuacjach kryzysowych, zajmuje się interwencją kryzysową i wczesną interwencją po traumie. Pracowała m.in. w Polsce, Palestynie, Syrii, Libanie czy Niemczech.

W rozmowie:

 • Czym jest przemoc ze względu na płeć i jakie przybiera formy w zależności od kręgu kulturowego?
 • Przemoc na tle seksualnym, przemoc ze względu na płeć i krzywdzące praktyki – jakie są różnice?
 • Jak poczucie wstydu wpływa na osoby z doświadczaniem przemocy seksualnej? Jakie są kulturowe konteksty wstydu?
 • Na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna i co każdy i każda z nas może zrobić?
 • Jak troszczyć się o siebie nawzajem i mieć świadomość własnych ograniczeń?
 • Jakie są sposoby przywracania równowagi?

#pierwszapomocpsychlogicza #przemocnatleseksualnym

Uzupełnienie podcastu:

https://www.who.int/poland/pl/publications/9789241548205

ODCINEK 4. Empatia jako podstawa komunikacji. Komunikacja jako podstawa organizacji. Podcast o NVC

Gość: Maciej Rotowski, pracuje z metodą komunikacji bez przemocy (NVC) od 2019 r. Od wielu lat zajmuje się edukacją globalną i edukacją na rzecz pokoju prowadząc treningi. Członek niezależnych sieci NVC oraz Peace Ambassadors Network i Peace Ambassadors Network Poland. Od niedawna licencjonowany mediator NVC.

W rozmowie:

 • Czym właściwie jest NCV – czyli komunikacja bez przemocy?
 • Jak można wykorzystać zasady NVC w komunikacji z samym sobą, a jak w grupie?
 • Dlaczego komunikacja bez przemocy jest ważna w środowiskach aktywistycznych i jak może nam pomóc przejść przez procesy grupowe?
 • Czym róznią się nasze uczucia od potrzeb, a obserwacje od ocen?
 • Jak głębokie rozumienie potrzeb swoich i osób wokół może wspierać naszą sprawczość w działaniu?

#nvc #komunikacjabezprzemocy 

Uzupełnienie podcastu:

https://ypa.network/

ODCINEK 5. Współczesne niewolnictwo. Podcast o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Gościni: Karolina Dudzic, od 10 lat zajmuje się tematem przeciwdziałania handlowi ludźmi, koordynatorka fundacji A21 w Polsce.

W rozmowie:

 • Czym jest współczesne niewolnictwo?
 • Czy liczba osób z doświadczeniem handlu ludźmi rośnie czy maleje?
 • Kto i w jakich sytuacjach najczęściej pada ofiarą handlarzy?
 • Co każdy i każda z nas może zrobić?

#humantrafficking #modernslavery

Uzupełnienie podcastu:

https://www.a21.org/content/human-trafficking/gqe0rc

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta

ODCINEK 6. Informujemy, nie decydujmy. Podcast o etyce pracy z osobami w drodze

Gościni: Aleksandra Chrzanowska, aktywistka na rzecz przestrzegania praw osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, doradczyni integracyjna w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa pracuje od kilkunastu lat. Jest też autorką publikacji z zakresu integracji uchodźców(-czyń) i wielokulturowości. Od sierpnia 2021 roku aż do dziś jest zaangażowana w niesienie pomocy humanitarnej na pograniczu polsko-białoruskim w ramach Grupy Granica.

W rozmowie:

 • Etyka systemu, a raczej jej brak – czyli sytuacja osób zamkniętych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
 • Jak opresyjny system i skomplikowane procedury wpływają na proces integracji osób uchodźczych w Polsce?
 • Jak wspierać osoby migranckie bez odbierania im sprawczości?
 • Czym jest “pozycja władzy” w pracy z osobami w drodze i jak świadomie ją zmniejszać?
 • Przyjaźń w nierównym układzie sił – czy jest możliwa?

#etyka #prawaczłowieka #dyskryminacja #wykluczenie #samostanowienie

Uzupełnienie podcastu:

https://www.fundacjadlawolnosci.org/nie-dla-publikacji-wizerunku-osob-uchodzczych/


Podcast GRANICZNIE powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego dla Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w ramach projektu Pomoc Pomagającym.