Chcesz realizować projekty, które realnie pomagają osobom z doświadczeniem migracji i uchodźstwa? Stowarzyszenie Interwencji Prawnej poszukuje osoby na stanowisko koordynatorki(-ra).

Podstawowe wymagania:
● Minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów.
● Bardzo dobra znajomość języka polskiego.
● Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
● Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
● Umiejętność samodzielnej pracy.
● Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
● Podstawowa wiedza na temat specyfiki migracji w Polsce.
● Doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym.

Zakres obowiązków obejmuje:
● Koordynację realizowanych projektów, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej oraz planu realizacji projektu, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi grantodawców.
● Współpracę z koordynatorem ds. finansowych.
● Kontakt z grantodawcami i partnerami projektów.
● Obsługę kontroli projektów.
● Współpracę z podwykonawcami(-czyniami) i wolontariuszami(-szkami) oraz zapewnienie im wsparcia logistycznego.

Zapewniamy:
● Umowę o pracę w wymiarze całego etatu.
● Wynagrodzenie w przedziale 4900 – 5400 zł netto za cały etat w zależności od doświadczenia.
● Możliwa praca częściowo zdalna (ok. 50% wymiaru).

CV z opisem doświadczenia w koordynacji projektów prosimy przesyłać drogą e-mailową do 24 kwietnia 2024 r. na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl

W toku rekrutacji wybrane osoby mogą zostać poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w biurze stowarzyszenia. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij