Zróbmy razem coś dobrego!

Działania w ramach wolontariatu pracowniczego wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, wpływają na wzrost świadomości znaczenia takiego zaangażowania w działalność społeczną, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa, które korzysta z Waszych usług.

Twoi pracownicy mogą sprawdzić się w nowych sytuacjach, zintegrować się jako zespół, otworzyć na grupy społeczne, z którymi nigdy by się w innych okolicznościach nie spotkali, np. dzieci – uchodźcy. Jest szansa, że nawiązane zostaną nowe przyjaźnie i uruchomione nowe pokłady potencjału i energii, o których nawet Ty ani Twoi pracownicy nie wiedzieliście.

Decydując się na wolontariat pracowniczy w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej dołożysz swoją cegiełkę do budowy otwartej i różnorodnej Polski przestrzegającej praw człowieka.

Skontaktuj się z nami, by dostosować aktywności wolontariatu do możliwości i chęci Twojego zespołu.