Potrzebujesz pomocy prawnika?

Oferujemy profesjonalne, bezpłatne wsparcie prawne dla cudzoziemców z zakresu prawa migracyjnego, azylowego i praw człowieka, dyskryminacji itd. Na spotkanie z prawnikiem obowiązują zapisy.

Aby umówić się na konsultację: zadzwoń jak dotychczas pod numer 880 145 372 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-16:00. Przedstaw krótko swoją sprawę, zostaw swój nr tel. i/lub adres mailowy – prawnik/doradca skontaktuje się z Tobą we wskazanym dniu

Jeśli otrzymałeś/aś negatywną decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w postępowaniu uchodźczym: wyślij nam jej zdjęcie/skan na adres: porada@interwencjaprawna.pl wraz z datą jej odebrania i swoim numerem telefonu. Zaprosimy Cię na indywidualne spotkanie do biura.

Jeśli jesteś już naszym klientem/ką: napisz porada@interwencjaprawna.pl lub bezpośrednio na maila osobistego prawniczki lub doradczyni, która prowadzi Twoją sprawę.

Potrzebujesz wsparcia integracyjnego?

Doradczynie integracyjne mogą Cię wesprzeć w ułożeniu sobie życia w Polsce we wszystkich jego aspektach. Oferujemy pomoc m.in. w ubieganiu się o świadczenia socjalne, rodzinne, mieszkania komunalne, uzyskaniu dostępu do edukacji i pomocy medycznej. W zależności od potrzeb pomoc udzielana jest w biurze lub w terenie. Na spotkanie z doradczyniami obowiązują zapisy.

Z powodu epidemii zamykamy nasze biuro do odwołania. Konsultacje integracyjne będą odbywać się zdalnie – telefonicznie lub mailowo.

Aby umówić się na konsultację: zadzwoń jak dotychczas pod numer 880 145 372 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-16:00. Przedstaw krótko swoją sprawę, zostaw swój nr tel. i/lub adres mailowy – prawnik/doradca skontaktuje się z Tobą we wskazanym dniu

Jeśli jesteś już naszym klientem/ką: napisz porada@interwencjaprawna.pl lub bezpośrednio na maila osobistego prawniczki lub doradczyni, która prowadzi Twoją sprawę.

Potrzebujesz pomocy w związku z doświadczeniem przemocy z powodu pochodzenia, koloru skóry, religii lub języka?

Zapewnimy Ci kompleksową bezpłatną pomoc:

 • Prowadzimy punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Prawniczki, radcowie i adwokaci udzielają wsparcia prawnego na dwa sposoby: zdalnie (e-maile, telefony, komunikatory) i osobiście – w siedzibach naszych organizacji oraz towarzyszą klientkom i klientom w załatwianiu spraw administracyjnych. Mamy w zespołach psychologów i mediatorów.
 • Spotkania i konsultacje są poufne, bezpłatne, z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej przestępstwem.
 • Wsparcie prowadzimy w językach niezbędnych do swobodnej komunikacji z osobami zgłaszającymi się. Jeśli wymagane jest tłumaczenie – zapewniamy je.

Napisz do nas lub zadzwoń:


Pomoc udzielana w ramach projektu „Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Chcesz się odwołać od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców*?

Jeśli otrzymałeś/aś negatywną decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w postępowaniu uchodźczym*: wyślij nam jej zdjęcie/skan na adres: porada@interwencjaprawna.pl wraz z datą jej odebrania i swoim numerem telefonu. Zaprosimy Cię na indywidualne spotkanie do biura.

*Dotyczy wyłącznie decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców:

 • o odmowie nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej
 • o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
 • o pozbawieniu ochrony międzynarodowej

Potrzebujesz pomocy tłumacza?

Oferujemy wsparcie tłumaczy podczas wizyt u lekarza, podczas składania wniosku, przesłuchania w urzędzie wojewódzkim lub w innych sprawach życia codziennego, jeśli barierą w załatwieniu sprawy jest Twoja nieznajomość języka.

Skontaktuj się z naszą koordynatorką wolontariatu, która postara się znaleźć odpowiedniego tłumacza dla Ciebie.

Tel: 729 302 830o.hilik@interwencjaprawna.plFAQ (najczęściej zadawane pytania)

Mam pytanie o moją sytuację w związku z COVID-19

Przygotowaliśmy specjalną serię pytań i odpowiedzi w związku z koronawirusem. Zobacz więcej >>>

Zatrzymała mnie Straż Graniczna

PAMIĘTAJ

 • Zachowaj spokój.
 • Nie kłam ani nie przedstawiaj fałszywych dokumentów. To może pogorszyć Twoją sytuację.
 • Nie podpisuj dokumentów, których treści nie rozumiesz lub się z nią nie zgadzasz.
 • Zapamiętaj numer telefonu do swoich najbliższych i do adwokata lub radcy prawnego. Jak najszybciej poinformuj bliskich o swoim zatrzymaniu i powiedz im, gdzie się znajdujesz.
 • Zawsze noś przy sobie paszport (jeśli go posiadasz), kartę pobytu lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.
 • Poinformuj swoich najbliższych lub osobę godną zaufania o tym, gdzie trzymasz swoje dokumenty imigracyjne.
 • Możesz zostać umieszczony/a w ośrodku strzeżonym na okres 6 miesięcy w postępowaniu uchodźczym lub na okres 18 miesięcy w postępowaniu w sprawie zobowiązania do powrotu.

TWOJE PRAWA PO ZATRZYMANIU PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ

 • Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania Straży Granicznej, masz prawo odmówić składania zeznań. Jeśli zdecydujesz się na to, powiedz to wyraźnie funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Nawet jeśli odmawiasz składania zeznań, powinieneś podać swoje imię i nazwisko, obywatelstwo, zawód, miejsce zatrudnienia lub zamieszkania.
 • Jeśli nie mówisz po polsku, we wszystkich czynnościach, które Ciebie dotyczą, powinien uczestniczyć tłumacz z języka, który rozumiesz.
 • Masz prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym w trakcie Twojego zatrzymania. Poproś o możliwość wykonania telefonu do prawnika. Pamiętaj, by mieć taki numer w swoich dokumentach.
 • Możesz poprosić o kontakt z konsulatem Twojego kraju i poinformować go o swoim zatrzymaniu.
 • Wszystkie dokumenty powinny zostać Ci w całości przetłumaczone na język, który rozumiesz. Jeśli wydaje Ci się, że nie wszystko zostało przetłumaczone lub nie przetłumaczono tego prawidłowo, a także jeśli nie zgadzasz się z treścią dokumentów, możesz odmówić ich podpisania. Zaznacz jednak wyraźnie, dlaczego odmawiasz podpisania dokumentów.
 • Możesz poprosić funkcjonariusza Straży Granicznej, który Cię zatrzymał, o podanie jego imienia i nazwiska oraz numeru legitymacji służbowej. Zapisz te dane.

TWOJE PRAWA W SĄDZIE

 • Możesz odmówić odpowiedzi na wszystkie lub niektóre z zadanych Ci przez sędziego pytań. Poinformuj jednak sąd, że odmawiasz odpowiedzi.
 • Jeśli w przeszłości doświadczyłeś jakiejkolwiek formy przemocy (w tym fizycznej, psychicznej, seksualnej), pamiętaj, żeby powiedzieć o tym w sądzie.
 • Jeśli masz dokumenty wskazujące na Twój zły stan zdrowia, pamiętaj, aby przekazać je w sądzie.
 • Jeśli nie mówisz po polsku, tłumacz z języka, który rozumiesz, musi być obecny w sądzie.
 • Masz prawo poprosić sędziego o wyznaczenie Ci adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli nie posiadasz wystarczających środków, aby za niego zapłacić.
 • Możesz poprosić sąd, żeby poinformował o Twoim zatrzymaniu konsul kraju Twojego pochodzenia oraz inną osobę przez Ciebie wskazaną.

Obawiam się, że grozi mi deportacja

Dopóki nie wydano Ci ostatecznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu nikt nie może Cię deportować. Aby móc Cię deportować, najpierw Straż Graniczna musi wydać decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od chwili, kiedy dostaniesz decyzję. Wtedy do momentu wydania decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jesteś także bezpieczny od deportacji. Jeżeli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzyma w mocy decyzję o Twojej deportacji, to jeszcze nie koniec. Możesz złożyć do sądu skargę na tę decyzję. Pamiętaj, aby zawrzeć w niej wniosek o wstrzymanie wykonania deportacji. Dopóki sąd nie rozpatrzy tego wniosku, nikt nie może Cię deportować.

Pamiętaj, że jeśli po raz pierwszy lub drugi złożyłeś wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, jesteś chroniony przed deportacją przez cały okres tego postępowania.

Przebywam w Polsce nielegalnie i pracuję

Nawet jeśli pracujesz w Polsce nie posiadając ani wizy ani żadnego dokumentu pobytowego (jak np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały), masz pewne prawa w miejscu pracy.

Masz prawo:

 • do równego traktowania w miejscu pracy. Dotyczy to np. przyjęcia do pracy, wynagrodzenia czy warunków wykonywania pracy. Nie możesz być dyskryminowany/a z jakichkolwiek powodów, w tym ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, rasę czy religię;
 • do tego, aby pracodawca traktował Cię z szacunkiem i z poszanowaniem Twojej godności;
 • otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Jeśli Twoja praca wykonywana jest w warunkach, które przypominają umowę o pracę, masz prawo otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł brutto (za pracę na cały etat). W innym wypadku przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia godzinowego wysokości nie niższej niż 17 zł brutto (ok. 11 zł netto za godzinę);
 • otrzymać swoje wynagrodzenie nawet jeśli opuściłeś/łaś Polskę (dobrowolnie lub przymusowo) – na koszt pracodawcy;
 • jeśli nie otrzymałeś/ łaś wynagrodzenia za pracę od pracodawcy – masz prawo złożyć pozew do sądu pracy. Prawo ułatwia Ci dochodzenie zapłaty przed sądem – z góry zakłada się, że pracowałeś dla danego pracodawcy nie krócej niż 3 miesiące i to pracodawca w sądzie będzie musiał udowodnić, że było inaczej (np. że pracowałeś u niego tylko kilka dni);
 • odzyskać niezapłacone wynagrodzenie także gdy już wyjechałeś/łaś z Polski i nie możesz wrócić aby procesować się z pracodawcą. W tym celu możesz upoważnić do reprezentowania Cię adwokata lub radcę prawnego albo znaleźć organizację pozarządową, która, za Twoją pisemną zgodą , wytoczy powództwo przeciwko pracodawcy;
 • jeśli pracodawca narusza Twoje prawa (np. nie płaci Ci wynagrodzenia) możesz również złożyć na niego/nią skargę w Państwowej Inspekcji Pracy. Pamiętaj jednak, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają obowiązek powiadomić Straż Graniczną o tym, że nie masz uregulowanego w Polsce pobytu. Mogą nawet zaprosić funkcjonariuszy Straży Granicznej do wspólnej inspekcji miejsca, w którym pracujesz. Będzie to skutkować tym, iż zostanie Ci wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu (dawniej: wydalenie), możesz zostać również zatrzymany/a i umieszczony/a w ośrodku strzeżonym aż do przewiezienia Cię do kraju pochodzenia.

Chcę wyjechać do innego kraju w Unii Europejskiej

 • Jeśli uzyskałeś w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, możesz podróżować po strefie Schengen przez okres 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie paszport oraz wydaną w Polsce kartę pobytu. Nie możesz jednak zamieszkać w innym kraju niż Polska bez dodatkowego zezwolenia uzyskanego w tym kraju.
 • Jeśli wciąż czekasz na decyzję w Twojej sprawie uchodźczej, niestety w żadnym wypadku nie możesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej dopóki Twoja sprawa się nie zakończy.
 • Jeśli posiadasz w Polsce kartę pobytu bądź wizę krajową D możesz przebywać w innych krajach Unii Europejskiej przez 90 dni w ciągu każdych 180 dni bez potrzeby uzyskiwania specjalnego zezwolenia na pobyt

PAMIĘTAJ

 • Jeśli wyjedziesz do innego kraju Unii Europejskiej (albo do Norwegii czy Szwajcarii) w trakcie trwania procedury uchodźczej lub po otrzymaniu odmownej decyzji o udzieleniu ochrony, możesz zostać przymusowo odesłany do Polski. Zwiększa to ryzyko umieszczenia Cię w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.
 • Jeśli władze innego państwa UE odsyła Cię do Polski, ponieważ nielegalnie wyjechałeś do innego kraju Unii Europejskiej, pamiętaj aby mieć przy sobie paszport lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Jeśli masz problemy zdrowotne lub psychologiczne, miej także przy sobie dokumentację medyczną lub psychologiczną. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Polsce powiedz im o swoich wszystkich problemach zdrowotnych, a także o tym, czy kiedyś byłeś poddany przemocy.

Co po uzyskaniu ochrony międzynarodowej w Polsce

→ Złóż wniosek o Indywidualny Program Integracji (IPI) do Powiatowego Centrym/Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (PCPR/MOPR) właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (w Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2). Masz na to 60 dni od uzyskania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Nie spóźnij się! W przeciwnym razie bezpowrotnie stracisz prawo do IPI.

W ramach pomocy możesz uzyskać:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc pracownika socjalnego, pomoc psychologiczną, prawną i rodzinną.

Pomoc integracyjna jest udzielana na 12 miesięcy.

PAMIĘTAJ! Po uzyskaniu ochrony międzynarodowej w Polsce:

 • Możesz legalnie mieszkać w Polsce na czas nieokreślony.
 • Jeśli wrócisz do swojego kraju pochodzenia (nawet tylko na krótki czas), ochrona zostanie z dużym prawdopodobieństwem cofnięta.
 • Jeśli wrócisz do swojego kraju pochodzenia (nawet tylko na krótki czas), ochrona zostanie z dużym prawdopodobieństwem cofnięta.
 • Możesz korzystać z opieki medycznej i pomocy społecznej na takich zasadach jak polscy obywatele.
 • Po 5 latach od dnia złożenia wniosku o status uchodźcy możesz ubiegać się o pobyt stały.
 • Po 2 latach od otrzymania pobytu stałego uzyskanego w związku z posiadaniem statusu uchodźcy możesz ubiegać się o obywatelstwo polskie.
 • Po 3 latach od otrzymania pobytu stałego uzyskanego w związku z posiadaniem ochrony uzupełniającej możesz ubiegać się o obywatelstwo polskie.