1. Cookies to niewielkie pliki umieszczane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik odwiedza stronę internetową.
 2. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 3. Użytkownicy serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby:
  • zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
  • informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Zablokowanie przez Użytkownika plików cookies w ustawieniach przeglądarki nie wpływa na dostęp do zasadniczych treści serwisu.
 6. Serwis korzysta z Google Analytics w celu pozyskania anonimowych danych statystycznych dotyczących strony. Szczegóły dotyczące wykorzystania danych można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics.
 7. Serwis korzysta z Map Google. Szczegóły dotyczące wykorzystania danych przez tę usługę można znaleźć w polityce prywatności Google.
 8. Serwis korzysta z usługi reCaptcha w celu ograniczania nadużywania jego funkcjonalności. W ramach świadczenia usługi dane dotyczące urządzenia użytego do korzystania z serwisu są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z polityką prywatności Google.
 9. Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. O wszystkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej Polityki prywatności na tej podstronie.

Newsletter

 1. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) z siedzibą w Warszawie (01-204), przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 lok. 51 jest administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych korzystających z newslettera SIP. Kontakt do biura: daneosobowe@interwencjaprawna.pl, nr telefonu (+48) 22 621 51 65.
 2. SIP przetwarza dane w celu przesyłania na podany adres e-mail newslettera.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi w postaci wysyłki newslettera. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji usługi w postaci wysyłki newslettera, bądź do czasu wycofania zgody osoby, której dane są przetwarzane. Dane nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich, jeżeli nie ma możliwości zastosowania standardowych klauzul umownych. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku dodatkowego wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej będzie ona przesyłana zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).