Decyzje, które dotyczą dzieci lub rodzin z dziećmi, muszą być podejmowane z uwzględnieniem ich wpływu na małoletnich. Nie wyrywajmy dziecka z jego “małego świata”, w którym znalazło bezpieczny dom i nowych przyjaciół.

Obejrzyj spot. Zobacz, jaką pustkę pozostawia po sobie dziecko, gdy zostanie deportowane.

Artykuł 3 ust. 1  Konwencji O Prawach Dziecka stanowi:

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Apelujemy do  Straży Granicznej, aby powyższy przepis stosowała w praktyce w postępowaniach o zobowiązanie dzieci do powrotu (deportacji). Poszanowanie interesu dziecka oznacza m.in.:

  • każdorazowe wysłuchanie dziecka, jeśli jego wiek i stan psychiczny i fizyczny na to pozwalają;
  • należyte warunki przesłuchania dziecka (m.in. z udziałem psychologa);
  • korzystanie z opinii biegłych specjalistów z zakresu psychologii dziecięcej do oceny wpływu deportacji na stan i dalszy rozwój dziecka;
  • zaniechanie pozbawiania dzieci wolności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców dla zabezpieczenia ich deportacji;
  • każdorazowe rozważenie najtrwalszego i najkorzystniejszego dla dziecka rozwiązania.

PRZEJDŹ DO STRONY PETYCJI I PODPISZ APEL!

UDOSTĘPNIJ PETYCJĘ NA FACEBOOKU!

Dlaczego to takie ważne?

Przeczytaj  analizę prawną r.pr. Magdaleny Sadowskiej nt. zabezpieczenia interesu dziecka w postępowaniach powrotowych>>>.

Udostępnij