2020

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2020 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania roczne za 2020 r.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników

Bilans

2017

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2017 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności OPP za 2017 r.

Do pobrania tutaj

2016

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2016 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności OPP za 2016 r.

Do pobrania tutaj.