2019

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2019 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie IV kwartał 2019

Sprawozdanie III kwartał 2019

Sprawozdanie I półrocze 2019

2018
2017

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2017 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Do pobrania tutaj

2016

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2016 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Do pobrania tutaj.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005