2019

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2019 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie IV kwartał 2019

Sprawozdanie III kwartał 2019

Sprawozdanie I półrocze 2019

Sprawozdania roczne za 2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa za 2019 r.

Rachunek wyników 2019 r.

Bilans 2019 r.

2018
2017

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2017 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności OPP za 2017 r.

Do pobrania tutaj

2016

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2016 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie za czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności OPP za 2016 r.

Do pobrania tutaj.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005