W ramach audytu legalności zatrudnienia zbadamy, czy aktualnie zatrudnieni u Państwa pracownicy cudzoziemscy wykonują legalnie pracę oraz sprawdzimy, czy Państwa procedury zatrudniania cudzoziemców są prawidłowe.

Przeprowadzenie audytu kończy sporządzenie raportu zawierającego opis stosowanych procedur i praktyk, dostrzeżone błędy, proponowany sposób ich naprawienia. W toku audytu i po jego zakończeniu służymy radą i wsparciem mającym na celu optymalizację procesów zatrudniania w Państwa firmie.


Dochód z odpłatnej działalności przeznaczamy w całości na działalność statutową (czyli działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zapewnienia równości wobec prawa).