Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów. Przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej funkcjonuje zespół mediatorów, którzy pomagają inaczej, niż na drodze sądowej dochodzić swoich racji.

O-środek Mediacji przy SIP oferuje:

 • Usługi profesjonalnych mediatorów
 • Pomoc w skutecznym i szybkim zakończeniu konfliktu
 • Mediacje w sprawach karnych i cywilnych
 • Mediacje w sprawach, gdzie sprawcą jest osoba nieletnia
 • Mediacje wielokulturowe
 • Konferencje sprawiedliwości naprawczej
 • Konferencje rodzinne
 • Szkolenia z zakresu technik mediacyjnych i dobrej komunikacji

Mediacja daje szanse na:

 • Szybkie rozwiązanie konfliktu
 • Skuteczne i trwałe porozumienie
 • Możliwość wyrażenia trudnych emocji
 • Bezpieczne i poufne warunki rozmowy
 • Pomoc profesjonalistów

Regulamin i cennik O-środka (PDF)

Dlaczego mediacja?

MEDIACJA JEST DOBROWOLNA

w każdym momencie można zrezygnować z udziału

POUFNA

szczegóły spotkań mediacyjnych nie wychodzą poza cztery ściany

Mediację można rozpocząć na każdym etapie konfliktu – również wtedy gdy sprawa jest już w Sądzie. W przypadku niepowodzenia mediacji droga sądowa zawsze pozostaje otwarta.

Jeśli nasza sprawa już trafiła do sądu to korzystając z mediacji:

w sprawach karnych:

 • można uzyskać naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub inną formę rekompensaty
 • można zaoszczędzić czas, ograniczyć przykre emocje, szybciej zakończyć postępowanie
 • sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy w zamian za co może liczyć na łagodniejszy wymiar kary

w sprawach cywilnych:

 • ugoda zatwierdzona przez Sąd staje się tytułem wykonawczym i daje możliwość dochodzenia swoich roszczeń
 • zobowiązania podjęte na drodze mediacji są wypełniane dużo szybciej i chętniej niż zobowiązania nałożone przez Sąd
 • podpisanie ugody podczas mediacji pozwala na uzyskanie zwrotu do 3 wpisu sądowego

Mediacja daje stronom przestrzeń do wyjaśnienia przyczyny problemu i lepszego zrozumienia swoich uczuć i racji.