W Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej pomagamy osobom z doświadczeniem migracyjnym odnaleźć się w nowej rzeczywistości w Polsce. Wspieramy ich integrację, pomagamy uzyskać świadczenia medyczne, socjalne, a także bezpieczne mieszkanie w Polsce. Organizujemy warsztaty i zajęcia dla dzieci, aby mogły poczuć się bezpieczne i ważne.

Łączymy międzykulturowo i międzypokoleniowo

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami pokazuje, że bardzo chętnie włączają się w działania integracyjne. Chcą czuć się potrzebni i dzielić się z Polakami bogactwem swoich kultur.
W Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej duży nacisk kładziemy nie tylko na integrację międzykulturową, ale też międzypokoleniową. Z dużym powodzeniem udaje nam się organizować spotkania cudzoziemców z Polakami, których znaczną część stanowią seniorzy.
Podczas zajęć kulinarnych, plastycznych, prelekcji czy wspólnych spacerów w miejsca znaczące dla wybranych kultur, nawiązują się nie tylko więzi międzyludzkie ale też porozumienie międzykulturowe i międzypokoleniowe.

Praca z dziećmi – uchodźcami

Pracując na co dzień z uchodźcami możemy wyraźnie zaobserwować jak istotna jest praca z dziećmi, które razem ze swoimi rodzicami oczekują na nadanie ochrony międzynarodowej. Staramy się pomagać im integrować się z polskim społeczeństwem, wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, a także wyposażyć je w wiedzę i umiejętności społeczne, które będą mogły wykorzystać niezależnie od tego gdzie przyjdzie im mieszkać.
Organizujemy dla dzieci zajęcia krawieckie i plastyczne, podczas których szyją i malują dla seniorów a nawet uczą ich krawiectwa, a także warsztaty teatralne zwieńczone spektaklami.

Wsparcie kobiet – uchodźczyń

Ważną częścią naszych działań integracyjnych jest praca z kobietami-uchodźczyniami. Prowadzimy dla nich warsztaty oparte na arteterapii, spacery po Warszawie, wyjścia do teatrów czy galerii sztuki, dzięki którym pomagamy im oswoić się z nowym środowiskiem i niełatwą sytuacją, w której się znalazły.

Spotkania międzykulturowe i międzypokoleniowe

Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców organizujemy pikniki międzykulturowe i wspólne spotkania wigilijne. Udział w nich biorą cudzoziemcy, seniorzy, wolontariusze, dzieci, pracownicy i inni zapraszani przez nas goście.