Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie działała w ramach Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w latach  2005-2018. Celem Sekcji było nieść pomoc prawną, edukację i fachową informację skierowaną zarówno do osób związanych już z systemem wspierania rodziny oraz rodzinną pieczą zastępczą, jak i osób zainteresowanych tymi formami pomocy dzieciom. Pomagaliśmy w profesjonalizacji rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem, odpowiadając na wyzwania nowoczesnego świata.

Klientami naszej pomocy były rodziny dzieci, które mogły zostać skierowane do opieki zastępczej lub już tam umieszczone. Beneficjentami naszej pomocy były również rodziny zastępcze, adopcyjne i rodzinne domy dziecka, a także pracownicy instytucji zajmujący się tą tematyką.

Nasze działania miały na celu prowadzenie wieloaspektowego wsparcia osób związanych z rodzicielstwem zastępczym, przysposobieniem i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych lub zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej (informacja, poradnictwo i pomoc prawna). W ramach sekcji podejmowaliśmy też interwencje w sprawach tego wymagających.

Poza pomocą w formie infolinii telefonicznej oraz porad e-mailowych i konsultacji bezpośrednich, zajmowaliśmy się także monitorowaniem problemów związanych z opieką zastępczą, lobbowaniem na jej rzecz oraz propagowaniem zarówno profesjonalnych form tej opieki, jak i pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.