Wiemy, że usługi prawne są skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na przejrzystości. Chcemy, żeby współpraca była harmonijna, a ceny jasne od samego początku. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi cenami i systemem współpracy. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą klienta.

Konsultacja prawna Konsultacja stacjonarna Bezpośrednie spotkanie z prawnikiem w siedzibie SIP lub u klienta. Na podstawie analizy dokumentów i okoliczności sprawy wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego pracownika.300 PLN/godz
Konsultacja mailowa Nasz prawnik udzieli Ci porady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W cenie porady odpowiemy na pytania i ewentualne późniejsze wątpliwości dotyczące opisanej sprawy.
250 PLN
Legalizacja zatrudnienia Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Przeprowadzamy pełną procedurę zatrudnienia i/lub legalizacji pobytu w oparciu o pełnomocnictwo od pracodawcy. W ramach usługi kontaktujemy się urzędami oraz:
– wypełnianiamy wszystkie niezbędne formularze oraz sporządzamy inne pisma w imieniu klienta mające na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce,
– udzielamy porad prawnych w trakcie postępowania,
– osobiście reprezentujemy klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
600 PLN
Zezwolenie na pracę 1000 PLN*
Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę 2000 PLN*
UE Blue Card (praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) 2200 PLN
Zezwolenie na pobyt na podstawie wykonywania działalności gospodarczej 2600 PLN
Pisma procesowe Ponaglenie Sporządzenie ponaglenie w procedurze udzielenia zezwolenia na pobyt 300 PLN
Odwołanie Sporządzenie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt700 PLN
Skarga Sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 950 PLN
Opinia prawna Opinia prawna jest formalną, pisemną analizą przedstawionego zagadnienia. Występują w niej takie elementy, jak opis problemu, analiza prawna, wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz wnioski końcowe. Przygotowuje się ją zwykle w przypadku poważnych zagadnień, gdy niezbędne jest formalne i dogłębne przeanalizowanie problemu.200 PLN/godz

*Jeśli nie ma konieczności wyrabiania informacji starosty cena usługi niższa o 20%.

Podane kwoty są kwotami brutto.

W przypadku kiedy zatrudniasz większą liczbę pracowników jesteśmy otwarci na negocjację ceny.

Ceny nie obejmują opłat skarbowych za udzielenie zezwolenia, które pracodawca wpłaca bezpośrednio na konto urzędu (zezwolenie na pobyt i pracę: 440 PLN, zezwolenie na pracę: 100 PLN, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi: 30 PLN).