Wiemy, że usługi prawne są skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na przejrzystości. Chcemy, żeby współpraca była harmonijna, a ceny jasne od samego początku. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi stawkami i systemem współpracy. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą klienta.

Konsultacje prawne, pisma procesowe, opinie

Konsultacja stacjonarna
250 zł/ godz.
Bezpośrednie spotkanie z prawnikiem w siedzibie SIP lub u klienta. Na podstawie analizy dokumentów i okoliczności sprawy wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego pracownika.
Konsultacja zdalna
200 zł
Nasz prawnik udzieli Ci porady za pośrednictwem poczty elektronicznej. W cenie porady odpowiemy na pytania i ewentualne późniejsze wątpliwości dotyczące opisanej sprawy.
Ponaglenie
200 zł
Sporządzenie ponaglenia w procedurze udzielenia zezwolenia na pobyt.
Odwołanie
500 zł
Sporządzenie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt.
Skarga
700 zł
Sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt.
Opinia prawna
200 zł/ godz.
Opinia prawna jest formalną, pisemną analizą przedstawionego zagadnienia. Występują w niej takie elementy, jak opis problemu, analiza prawna, wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz wnioski końcowe.

Legalizacja zatrudnienia

Przeprowadzamy pełną procedurę zatrudnienia i/lub legalizacji pobytu w oparciu o pełnomocnictwo od pracodawcy. W ramach usługi kontaktujemy się urzędami oraz:

  • wypełnianiamy wszystkie niezbędne formularze oraz sporządzamy inne pisma w imieniu klienta mające na celu jak najszybsze umożliwienie podjęcia legalnej pracy w Polsce,
  • udzielamy porad prawnych w trakcie postępowania,
  • osobiście reprezentujemy klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
300 zł
Zezwolenie na pracę
800 zł
Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
1800 zł
UE Blue Card
(praca w zawodzie wysokich kwalifikacji)
2000 zł

Podane kwoty są kwotami brutto.
W przypadku kiedy zatrudniasz większą liczbę pracowników jesteśmy otwarci na negocjację ceny.
Ceny nie obejmują opłat skarbowych za udzielenie zezwolenia, które pracodawca wpłaca bezpośrednio na konto urzędu (zezwolenie na pobyt i pracę: 440 PLN, zezwolenie na pracę: 100 PLN, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi: 30 PLN).


Dochód z odpłatnej działalności przeznaczamy w całości na działalność statutową (czyli działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zapewnienia równości wobec prawa).