Co warto wiedzieć o pracy sezonowej?

Praca sezonowa to rodzaj zezwolenia na pracę, o który pracodawca ubiega się w powiatowym urzędzie pracy. Z założenia procedura miała ułatwić życie przede wszystkim rolnikom i sadownikom zatrudniającym pracowników na krótki okres w ciągu roku. Okazuje się jednak, że przepisy

Co jest lepsze oświadczenie czy zezwolenie?

Klienci często pytają, która procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemca jest najlepsza. Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Przygotowaliśmy (w dużym uproszczeniu) zestawienie mocnych i słabych stron wszystkich firm legalizacji pracy obcokrajowców spoza UE w Polsce. Oceńcie sami, które rozwiązanie jest

Komu urząd odmówi zezwolenia? Zmiana przepisów od 27 kwietnia

Już 27 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Prawniczka SIP, Patrycja Mickiewicz, przybliża wybrane zagadnienia dotyczące zmiany przepisów. Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wdrożone zostały do polskiego porządku

Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Czas to pieniądz! Szczególnie, gdy w firmie brakuje rąk do pracy. Zapraszamy pracodawców zatrudniających cudzoziemców na darmowy warsztat, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z przewlekłością postępowania w przypadku procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza UE. Termin

Jak walczyć z przewlekłością postępowania?

Zgodnie z jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Tak stanowią przepisy, a jak wygląda praktyka? Z danych pozyskanych przez Rzecznika Praw

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2019

Będą zmiany przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. Osoby, które przyjechały do naszego kraju na wizie studenckiej, będą miały poważny problem ze zmianą celu pobytu i pozyskaniem jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Chodzi również o obcokrajowców z wizą Schengen.

Łatwiej, szybciej, legalnie! Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce [POBIERZ ZA DARMO]

Rząd niemiecki szykuje ułatwienia dotyczące dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Jeśli nie wprowadzimy koniecznych zmian w procedurze legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, w przyszłości może zabraknąć nam rąk do pracy. Ukraińcy wyjadą na Zachód, gdzie czekają

Rekomendujemy wprowadzenie zezwoleń niewiążących cudzoziemca z konkretnym pracodawcą

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej rekomenduje wprowadzenie zmian systemowych, które usprawnią procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Minister rodziny i pracy zapowiada, że nowa ustawa o rynku pracy wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. Co dokładnie zmieni się

SIP na konferencji Tackling labour exploitation in Poland, Bulgaria, Romania and the Netherlands

28 września  SIP wzięło udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt Rights At Work w Amsterdamie.  W projekcie, poza SIPem, udział wzięli: La Strada International, La strada Polska, Stowarzyszenie Animus z Bułgarii i AidRom z Rumunii. Projekt koncentruje się wokół zwalczania

SIP partnerem VIII Forum Młodych Przedsiębiorców

Migracje to temat, który ostatnio nie schodzi z pierwszych stron gazet. Rynek pracy potrzebuje pracowników a gospodarka oparta na wiedzy – polityki otwartości wobec cudzoziemców. Jakie programy dla obcokrajowców są dostępne w Polsce? A co jeszcze trzeba w tej sprawie

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)