Zmiany w zatrudnianiu pracowników cudzoziemskich przy pracach sezonowych

Główny Inspektoriat Sanitarny opublikował wytyczne dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w gospodarstwach rolniczych. Wytyczne wprowadzają szereg procedur, których  musi przestrzegać zatrudniający cudzoziemca rolnik w trakcie zatrudnienia. Wszystkie procedury mają być zapewnione na koszt podmiotu zatrudniającego. Wytyczne  mają na

Ważne informacje dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w okresie epidemii

Zgodnie z ułatwieniami wynikającymi z tarczy antykryzysowej, większość cudzoziemców ma prawo legalnie kontynuować pracę, którą wykonywali w momencie wprowadzenia zagrożenia epidemicznego, ponieważ ich dokumenty pobytowe oraz dokumenty zezwalające na pracę ulegają automatycznemu wydłużeniu: dokumenty pobytowe cudzoziemców (wizy krajowe i wizy

Świadczenie postojowe także dla cudzoziemców

Celem świadczenia postojowego jest rekompensata utraconych przychodów w związku z przestojem w prowadzeniu działalności gospodarczej lub świadczeniu usług w następstwie COVID-19. Świadczenie to przysługuje następującym grupom osób: osobom samozatrudnionym, czyli osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, osobom świadczącym usługi na podstawie

Zezwolenia na pracę za pośrednictwem platformy ePUAP

Niezwykle ważną zmianę wprowadził w ostatnich tygodniach Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchamiając nowy tryb obsługi wniosków o wydawanie zezwoleń na pracę. Od teraz przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A w postępowaniu elektronicznym, w całości przez internet,

Błędy najczęściej popełniane przez pracodawców w procedurze legalizacyjnej

Przedstawiamy krótką listę błędów, z którymi spotykamy się najczęściej we współpracy z biznesem. 1. Przegapienie terminów – złożenie wniosku o pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy po upływie ważności wizy cudzoziemca, po wykorzystaniu przez niego maksymalnej liczby dni w ruchu

Rząd chce zmian dot. zatrudnienia cudzoziemców spoza UE

Na ten dokument czekaliśmy od 2016 r. Niedawno światło dzienne ujrzał projekt dotyczący polskiej polityki migracyjnej przygotowany przez Zespół ds. Migracji Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA (poprzedni dokument został unieważniony decyzją Rady Ministrów 3 lata temu). W mediach komentowano

Co warto wiedzieć o pracy sezonowej?

Praca sezonowa to rodzaj zezwolenia na pracę, o który pracodawca ubiega się w powiatowym urzędzie pracy. Z założenia procedura miała ułatwić życie przede wszystkim rolnikom i sadownikom zatrudniającym pracowników na krótki okres w ciągu roku. Okazuje się jednak, że przepisy

Co jest lepsze oświadczenie czy zezwolenie?

Klienci często pytają, która procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemca jest najlepsza. Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Przygotowaliśmy (w dużym uproszczeniu) zestawienie mocnych i słabych stron wszystkich firm legalizacji pracy obcokrajowców spoza UE w Polsce. Oceńcie sami, które rozwiązanie jest

Komu urząd odmówi zezwolenia? Zmiana przepisów od 27 kwietnia

Już 27 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Prawniczka SIP, Patrycja Mickiewicz, przybliża wybrane zagadnienia dotyczące zmiany przepisów. Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wdrożone zostały do polskiego porządku

Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Czas to pieniądz! Szczególnie, gdy w firmie brakuje rąk do pracy. Zapraszamy pracodawców zatrudniających cudzoziemców na darmowy warsztat, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z przewlekłością postępowania w przypadku procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza UE. Termin

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)