Co jest lepsze oświadczenie czy zezwolenie?

Klienci często pytają, która procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemca jest najlepsza. Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Przygotowaliśmy (w dużym uproszczeniu) zestawienie mocnych i słabych stron wszystkich firm legalizacji pracy obcokrajowców spoza UE w Polsce. Oceńcie sami, które rozwiązanie jest

Komu urząd odmówi zezwolenia? Zmiana przepisów od 27 kwietnia

Już 27 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Prawniczka SIP, Patrycja Mickiewicz, przybliża wybrane zagadnienia dotyczące zmiany przepisów. Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wdrożone zostały do polskiego porządku

Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Czas to pieniądz! Szczególnie, gdy w firmie brakuje rąk do pracy. Zapraszamy pracodawców zatrudniających cudzoziemców na darmowy warsztat, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z przewlekłością postępowania w przypadku procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza UE. Termin

Jak walczyć z przewlekłością postępowania?

Zgodnie z jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Tak stanowią przepisy, a jak wygląda praktyka? Z danych pozyskanych przez Rzecznika Praw

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2019

Będą zmiany przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. Osoby, które przyjechały do naszego kraju na wizie studenckiej, będą miały poważny problem ze zmianą celu pobytu i pozyskaniem jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Chodzi również o obcokrajowców z wizą Schengen.

Łatwiej, szybciej, legalnie! Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce [POBIERZ ZA DARMO]

Rząd niemiecki szykuje ułatwienia dotyczące dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Jeśli nie wprowadzimy koniecznych zmian w procedurze legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, w przyszłości może zabraknąć nam rąk do pracy. Ukraińcy wyjadą na Zachód, gdzie czekają

Rekomendujemy wprowadzenie zezwoleń niewiążących cudzoziemca z konkretnym pracodawcą

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej rekomenduje wprowadzenie zmian systemowych, które usprawnią procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Minister rodziny i pracy zapowiada, że nowa ustawa o rynku pracy wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. Co dokładnie zmieni się

SIP na konferencji Tackling labour exploitation in Poland, Bulgaria, Romania and the Netherlands

28 września  SIP wzięło udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt Rights At Work w Amsterdamie.  W projekcie, poza SIPem, udział wzięli: La Strada International, La strada Polska, Stowarzyszenie Animus z Bułgarii i AidRom z Rumunii. Projekt koncentruje się wokół zwalczania

SIP partnerem VIII Forum Młodych Przedsiębiorców

Migracje to temat, który ostatnio nie schodzi z pierwszych stron gazet. Rynek pracy potrzebuje pracowników a gospodarka oparta na wiedzy – polityki otwartości wobec cudzoziemców. Jakie programy dla obcokrajowców są dostępne w Polsce? A co jeszcze trzeba w tej sprawie

Zatrudnienie cudzoziemca wcale nie musi być trudne! [SZKOLENIE]

Zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące zatrudnienia obcokrajowców. W trakcie szkolenia zyskacie zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę w zakresie procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców spoza UE w Polsce. Dla kogo jest szkolenie? Szkolenie skierowane do pracowników działów rekrutacyjnych i

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)