Poradnictwo prawne

Oferujemy profesjonalne, bezpłatne wsparcie prawne dla cudzoziemców  z zakresu prawa migracyjnego, azylowego, praw człowieka, dyskryminacji czy wykorzystania w miejscu pracy.

Wsparcie  integracyjne

Wspieramy cudzoziemców  w ułożeniu sobie życia w Polsce we wszystkich jego aspektach. Oferujemy pomoc m.in. w ubieganiu się o świadczenia socjalne, rodzinne, mieszkania komunalne, uzyskaniu dostępu do edukacji i pomocy medycznej. W zależności od potrzeb pomoc udzielana jest w biurze lub w terenie.

Wsparcie tłumaczeniowe

Nasi tłumacze wspierają cudzoziemców podczas wizyt u lekarza, podczas składania wniosku, przesłuchania w urzędzie wojewódzkim lub w innych sprawach życia codziennego, jeśli barierą w załatwieniu sprawy jest Twoja nieznajomość języka.