Zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka w procedurze o zobowiązanie do powrotu

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest jedną z form legalizacji pobytu uregulowaną w ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2018.2094) (dalej: ustawa o cudzoziemcach. Zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce prawem nie istnieje co do zasady

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – wybrane zagadnienia

Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw[1] wdrożone zostały do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu

Raport: Pracodawcy i pracodawczynie a praca cudzoziemców i cudzoziemek

Oddajemy w Państwa ręce pełną wersję raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Publikacja “Pracodawcy i pracodawczynie a praca cudzoziemców i cudzoziemek” do pobrania tutaj. Temat migracji i legalnej pracy obcokrajowców w Polsce to

Uchodźcy pod szczególnym nadzorem

Z przyjemnością prezentujemy raport opracowany przez Fundację Panoptykon, w którym przedstawione zostały formy nadzoru, jakim podlegają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową oraz ocena ich wpływu na prawa człowieka.

Młodzież a dyskryminacja

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi obecnie międzynarodowy projekt badawczy w ramach projektu „Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals”. Celem projektu jest sprawdzenie, na ile młodzież (gimnazjaliści) potrafią rozpoznać sytuacje o dyskryminującym charakterze, z jakimi stykają się w swoim codziennym

Wspierają nas