Uchodźcy pod szczególnym nadzorem

Z przyjemnością prezentujemy raport opracowany przez Fundację Panoptykon, w którym przedstawione zostały formy nadzoru, jakim podlegają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową oraz ocena ich wpływu na prawa człowieka.

Młodzież a dyskryminacja

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi obecnie międzynarodowy projekt badawczy w ramach projektu „Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals”. Celem projektu jest sprawdzenie, na ile młodzież (gimnazjaliści) potrafią rozpoznać sytuacje o dyskryminującym charakterze, z jakimi stykają się w swoim codziennym

Wspierają nas