Nikoghosyan przeciwko Polsce – wyrok bez (większych) niespodzianek

Polska od lat nie respektuje międzynarodowych standardów dotyczących detencji cudzoziemców. W marcu ETPC uznał, iż Polska naruszyła prawo do wolności kolejnej rodziny ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynardowej.