Grażyna Baranowska

Marta Górczyńska

prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka. [+]

Małgorzata Jaźwińska

adwokatka, członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. [+]

Witold Klaus

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk [+]

Maja Łysienia

radca prawny specjalizujący się w prawie azylowym i migracyjnym, [+]

Magdalena Nazimek-Rakoczy

prawniczka w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA we Wrocławiu [+]

Monika Szulecka

asystentka naukowa w Instytucie Nauk Prawnych PAN, [+]

Łukasz Szoszkiewicz

asystent naukowy w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, [+]

Michał Wysłocki