Laboratorium Migracji to przestrzeń wymiany poglądów oraz komentowania rzeczywistości związanej z rozwojem prawa migracyjnego – teorią i praktyką jego stosowania, jego zmianami, orzecznictwem czy interpretacjami. To miejsce, do którego zapraszamy zarówno osoby badające prawo, jak również praktyków i praktyczki jego stosowania – jednym słowem wszystkich, którzy w sposób zawodowy czy aktywistyczny mają związek z działaniem przepisów prawa migracyjnego.

Prawo migracyjne rozumiemy szeroko. To prawo o cudzoziemcach, niezależnie od ich statusu w Polsce, przepisy dotyczące przekraczania granic, udzielania ochrony międzynarodowej, przyjmowania na rynek pracy i do szkół, udzielania pomocy socjalnej, korzystania z przez migrantów (przymusowych i dobrowolnych) z prawa do życia rodzinnego, prywatności, wolności.

Na blogu będziemy zamieszczali krótkie teksty – komentarze do przepisów, glosy do orzeczeń czy decyzji administracyjnych, doniesienia z badań. Ma być to miejsce wymiany informacji oraz inicjowania debat i dyskusji.

Laboratorium Migracji jest prowadzone wspólnie przez Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.