Pracodawca(-czyni) musi poinformować urząd pracy o zatrudnieniu obywatela(-lki) Ukrainy. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany. W tych okolicznościach nie można jednak ukarać pracownika(-czki) z Ukrainy.

Obywatele(-lki) Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj w obliczu inwazji rosyjskiej, a także Ci którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą pracować w Polsce. Muszą jednak spełnić jeden warunek: ich pracodawca(-czyni) powinien – w terminie 14 dni – powiadomić powiatowy urząd pracy o tym, że zatrudnił obywatela(-lkę) Ukrainy (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dalej: specustawa). Niestety, w praktyce, nie wszyscy pracodawcy(-czynie) dopełniają tej formalności. Pracownik(-niczka) z Ukrainy nie może jednak sprawdzić, czy pracodawca(-czyni) powiadomił(a) o jego/jej zatrudnieniu, nie ma żadnego wpływu na to, czy pracodawca(-czyni) to faktycznie zrobi, nie może też sam dokonać zgłoszenia podjęcia przez siebie pracy. Trudno go zatem winić za pracę pomimo braku odpowiedniego powiadomienia. Z tego powodu, ustawodawca w art. 22 ust. 5c specustawy wyłączył możliwość ukarania obywatela Ukrainy karą grzywny w przypadku podjęcia przez niego pracy bez dokonania odpowiedniego powiadomienia.

Pomimo to, Straż Graniczna informuje na swojej stronie, że odpowiedzialność za pracę niezgodną z specustawą poniosą nie tylko pracodawcy, ale także zatrudnieni przez nich obywatele Ukrainy. W związku z tym:

  1. przypomnieliśmy Straży Granicznej o treści art. 22 ust. 5c specustawy i powodach jego uchwalenia,
  2. poprosiliśmy Straż Graniczną o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby wniosków SG o ukaranie obywatela Ukrainy w związku z wykonywaniem przez niego pracy niezgodnie z specustawą oraz liczby ukaranych obywateli Ukrainy na tej podstawie, oraz
  3. zwróciliśmy się z prośbą o niezamieszczanie przez Straż Graniczną wprowadzających w błąd informacji.

Treść naszego pisma jest dostępna TUTAJ. W odpowiedzi na nasze pismo Straż Graniczna wskazała, że dotąd nie skierowała do sądu żadnego wniosku o ukaranie obywatela Ukrainy w związku z wykonywaniem przez niego pracy niezgodnie z art. 22 ust. 1 specustawy; a także że nie nałożyła na obywatela Ukrainy mandatu karnego w tych okolicznościach. Nie jest zatem zrozumiałe, dlaczego na swojej stronie Straż Graniczna wprowadza w błąd, informując, że obywatele Ukrainy poniosą odpowiedzialność za pracę niezgodną z specustawą.

Udostępnij