W okresie od marca do września 2022 r. na ukraińskim odcinku polskiej granicy Straż Graniczna wydała 8840 decyzji o odmowie wjazdu.

Od kilku miesięcy, jako Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, otrzymujemy doniesienia o przypadkach uniemożliwiania lub utrudniania wjazdu do Polski obywatelom Ukrainy oraz innym cudzoziemcom przebywającym na terytorium Ukrainy. Problemy zgłaszały zarówno osoby, które po raz pierwszy wjeżdżały na terytorium Polski, jak i osoby korzystające z ochrony czasowej w Polsce i na terytorium innych państw UE, które tymczasowo wróciły do Ukrainy.

W lipcu nasze stowarzyszenie zaapelowało do polskich władz o umożliwienie powrotu do Polski osobom korzystającym z ochrony czasowej w naszym kraju. Argumentowaliśmy wtedy, iż osoby te mają prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski, mogą podróżować do Ukrainy, a następnie także wrócić do Polski. Ponadto przypomnieliśmy, że Straż Graniczna może i powinna zezwolić na wjazd do Polski zawsze, gdy przemawiają za tym względy humanitarne. Ucieczka z kraju, w którym toczy się brutalna wojna, jest z pewnością wystarczającą przesłanką o charakterze humanitarnym, by takiego zezwolenia udzielić.

Pomimo iż w lipcu 2022 r. polskie władze zapewniły obywatelom Ukrainy dostęp do specjalnego dokumentu Diia.pl umożliwiającego podróżowanie do i z Ukrainy (a także po UE), wciąż wiele osób próbujących wjechać do Polski na ukraińskim odcinku granicy otrzymuje decyzje o odmowie wjazdu.

Powyższe informacje potwierdzają szczegółowe dane statystyczne udostępnione SIP przez Straż Graniczną w ramach dostępu do informacji publicznej.

W okresie marzec-wrzesień 2022 r., na ukraińskim odcinku granicy, wydano łącznie 8840 decyzji o odmowie wjazdu (zarówno wobec obywateli Ukrainy jak i innych państw).

2022 r.Liczba wydanych decyzji o odmowie wjazdu na ukraińskim odcinku granicy
Marzec54
Kwiecień331
Maj1051
Czerwiec1690
Lipiec2448
Sierpień1446
Wrzesień1820

W tym samym okresie, na wszystkich odcinkach polskiej granicy, 8822 obywatelom Ukrainy odmówiono wjazdu do Polski, w tym 7966 obywateli Ukrainy taka odmowa spotkała na odcinku ukraińskim.

Głównymi powodami odmowy były, w pierwszej kolejności przekroczenie dopuszczalnego okresu pobytu w UE w ramach ruchu bezwizowego, a w drugiej kolejności brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. Kilka osób zostało uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Powyższe informacje potwierdzają ogólne dane opublikowane na stronie internetowej Straży Granicznej.

Biorąc powyższe dane pod uwagę, apelujemy o umożliwienie wjazdu do Polski osobom uciekającym z Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną, w tym osobom korzystającym z ochrony czasowej w Polsce, które tylko tymczasowo wróciły do Ukrainy. W przypadku gdy dana osoba nie posiada wszystkich dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy, Straż Graniczna może i powinna zezwolić na wjazd tej osoby ze względów humanitarnych.

Jeśli otrzymałeś decyzję o odmowie wjazdu i potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami!

Udostępnij