Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (dyplom z polskiej uczelni bądź dyplom nostryfikowany),
 • doświadczenie w udzielaniu porad prawnych osobom migrującym (minimum 2 lata),
 • bardzo dobra znajomość prawa azylowego oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców(-mek) w Polsce, 
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Mile widziane:

 • adwokat(-tka) lub radca prawny lub radczyni prawna,  aplikant(-tka) adwokacki(-ka) lub radcowski(-ka),
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego,
 • komunikatywna znajomość języka arabskiego, dari lub farsi.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom z doświdczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, w tym m.in. reprezentowanie ich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami i organami administracji w Polsce, udzielanie ustnych i mailowych porad prawnych, oraz sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych,
 • wizyty w ośrodkach dla cudzoziemców oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu udzielania porad prawnych, 
 • reprezentowanie stowarzyszenia w sprawach cudzoziemców(-mek), do których stowarzyszenie przyłącza się w interesie publicznym przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących projektów aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych. 

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w wymiarze całego etatu lub inną formę zatrudnienia, w zależności od preferencji,
 • regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa oraz kompetencje miękkie,
 • wsparcie koordynatorki zespołu prawnego,
 • możliwość rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach prawa (prawo międzynarodowe, w tym postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne), 
 • pracę w systemie hybrydowym, 
 • pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz praw cudzoziemców(-mek) w Polsce,
 • wynagrodzenie w przedziale 6300 – 7400 zł netto (cały etat), w zależności od doświadczenia i ew. uprawnień zawodowych. 

CV prosimy przesyłać drogą e-mailową do 27.05.2024 r. na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl. W toku rekrutacji wybrane osoby zostaną poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego polegającego na sporządzeniu projektu pisma w sprawie z zakresu prawa migracyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij