Udzielamy informacji oraz porad prawnych. Zapytania można kierować na e-mail: porada@interwencjaprawna.pl.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przekraczania granicy i wsparcia organizowanego na terytoriom Polski.

PRZEKRACZANIE GRANICY

1. Jeśli posiadasz paszport biometryczny, możesz przekroczyć polską granicę i przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy w przeciągu każdych 6 miesięcy.

2. Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego, ale masz zwykły aktualny paszport oraz aktualną wizę możesz przekroczyć polską granicę. Obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę także w trakcie epidemii COVID.

3. Jeśli nie posiadasz żadnego paszportu, jedyną możliwością wjazdu na terytorium Polski jest złożenie na polskim przejściu granicznym wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą inny dokument tożsamości oraz wyraźnie powiedzieć w trakcie rozpytania na granicy, że chcesz ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Wyjaśnij dlaczego uciekasz z Ukrainy. Jeśli masz jakieś dokumenty lub zdjęcia, które uważasz za istotne w swojej sprawie, pokaż je przy tej okazji Strażnikom Granicznym.

4. Jeśli posiadasz paszport zwykły (nie biometryczny) i nie posiadasz wizy, jedyną możliwością wjazdu na terytorium Polski jest złożenie na polskim przejściu granicznym wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pamiętaj, aby wyraźnie powiedzieć w trakcie rozpytania na granicy, że chcesz ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Wyjaśnij dlaczego uciekasz z Ukrainy. Jeśli masz jakieś dokumenty w Twojej sprawie – weź je ze sobą.

5. Czy, jako obywatel(ka) Ukrainy możesz wjechać do Polski bez paszportu? Tak, są takie dwie możliwości:

  • Ubieganie się na polskiej granicy o ochronę międzynarodową (status uchodźcy). Pamiętaj! Jeśli złożysz taki wniosek, co do zasady, przez pierwsze 6 miesięcy nie będziesz mógł pracować. Czekając na decyzję nie będziesz mógł wyjeżdżać z Polski. W razie nieprzyznania Ci statusu uchodźcy nie będziesz także mógł ubiegać się w Polsce o zezwolenie na pobyt w związku z podjętą pracą czy studiami.
  • Zawnioskować na przejściu granicznym o zezwolenie na wjazd do Polski nie dłuższy niż 15 dni pomimo braku paszportu (art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Decyzję w tej sprawie podejmie Komendant Główny Straży Granicznej. Jeśli zostanie Ci wydane pozwolenie na wjazd, będziesz mógł potem ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce np. w związku z podjętą pracą czy studiami. Uwaga! Nie wiemy jeszcze jaka będzie polityka Polski w zakresie wydawania takich zgód.

6. Jeśli chcesz przekroczyć granicę z dzieckiem, weź paszport dziecka lub jego inny dokument tożsamości. Jeśli dziecko nie posiada takiego dokumentu, postaraj się zabrać ze sobą przynajmniej akt urodzenia dziecka.

7. Jeśli dziecko przekracza granicę z osobą, która nie jest jego rodzicem, należy posiadać przy sobie zgodę rodzica na wyjazd dziecka z Ukrainy pod opieką wskazanej osoby. Najlepiej jeśli zgoda zostałaby notarialnie poświadczona, jednak jeśli nie ma takiej możliwości warto mieć przy sobie przynajmniej pisemne upoważnienie rodzica. Wzór takiego upoważnienia możesz pobrać tutaj.

8. Jeśli chcesz przekroczyć granicę ze swoim zwierzęciem, ale nie posiadasz dla niego ważnego paszportu/microchipu powiązanego z właścicielem(-lką) z potwierdzeniem ważnego szczepienia przeciw wściekliźnie, w linku znajdziesz tymczasową procedurę przewożenia zwierząt towarzyszących, z terytorium Ukrainy na teren Polski, przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

! Jeśli tylko masz taką możliwość zawsze miej przy sobie jakikolwiek dokument tożsamości.

WSPARCIE W POLSCE

Po przekroczeniu granicy z Polską można kierować się do najbliższego centrum recepcyjnego. Adresy punktów można znaleźć w linku.

Wsparcie prawne, psychologiczne, rzeczowe, tłumaczeniowe, integracyjne świadczy szereg organizacji w całej Polsce, ich lista wraz z opisem specjalizacji znajduje się w linku.

Oprócz możliwości skorzystania ze zorganizowanej pomocy, swoje wsparcie świadczą też prywatne osoby. Zapytania można kierować na grupie na Facebooku Pomoc dla Ukrainy 🇺🇦 Допомога Україні: mieszkanie oraz inna pomoc obywatel.

Inne pomocne informacje znajdują się na stronie: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/.

Jesteśmy z Wami!

[UA]

Війна в Україні – підтримка людей, що перетинають кордон

У зв’язку з конфліктом в Україні ми висловлюємо солідарність з нашими друзями і знайомими, клієнтами та клієнтками з-за східного кордону.

Ми надаємо інформацію, а також юридичні консультації. Запити можна надсилати на електронну адресу: porada@interwencjaprawna.pl.

Нижче ви знайдете найважливішу інформацію про перетин кордону та підтримку, організовану на території Польщі.

ПЕРЕТИН КОРДОНУ

  1. Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете перетинати польський кордон і легально перебувати в Польщі протягом 3 місяців кожні 6 місяців.
  2. Якщо у вас немає біометричного паспорта, але у вас є звичайний діючий паспорт і діюча віза, ви можете перетнути польський кордон. Громадяни України також можуть перетинати кордон під час епідемії COVID.
  3. Якщо у вас немає паспорта, єдиний спосіб в’їхати до Польщі – подати заяву про міжнародний захист на польському кордоні. Не забудьте взяти з собою інший документ, що посвідчує особу, і чітко скажіть під час опитування на кордоні, що ви хочете подати заяву на отримання статусу біженця в Польщі. Поясніть, чому ви тікаєте з України. Якщо у вас є документи чи фотографії, які, на вашу думку, мають відношення до вашої справи, покажіть їх прикордонникам.
  4. Якщо у вас звичайний (небіометричний) паспорт і у вас немає візи, єдина можливість в’їхати на територію Польщі – подати заяву про міжнародний захист на польському прикордонному переході. Не забудьте під час прикордонної співбесіди чітко дати зрозуміти, що ви хочете подати заяву на отримання статусу біженця в Польщі. Поясніть, чому ви тікаєте з України. Якщо у вашій справі є якісь документи – візьміть їх з собою.
  5. Чи можуть громадяни України в’їхати до Польщі без паспорта? ТАК. Є дві можливості:
  • Звернення за міжнародним захистом (статусом біженця) на польському кордоні. Пам’ятайте! Якщо ви подасте таку заяву, як правило, ви не зможете працювати перші 6 місяців. Очікуючи рішення, ви не зможете виїхати з Польщі. Якщо вам відмовлять у статусі біженця, ви також не зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі у зв’язку з роботою чи навчанням.
  • Подання заяви на перетині кордону для отримання дозволу на в’їзд до Польщі не довше, ніж на 15 днів, незважаючи на відсутність паспорта (ст. 32 пукт 1 Закону про іноземців). Рішення у цьому питанні прийматиме головнокомандувач прикордонної служби. Якщо вам буде видано дозвіл на в’їзд, то ви тоді зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі, наприклад, у зв’язку з роботою чи навчанням. Увага! Ми поки не знаємо, якою буде політика Польщі у сфері видачі таких дозволів.

6. Якщо ви хочете перетнути кордон з дитиною, візміть з собою паспорт дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини. Якщо у дитини немає такого документа, спробуйте взяти з собою хоча б свідоцтво про народження дитини.

7. Якщо дитина перетинає кордон з особою, яка не є її батьком чи мамою, повинна мати з собою згоду батька або мами на виїзд з України під опікою вище згаданої повнолітніої особи. В ідеалі згода має бути нотаріально засвідчена, але якщо це неможливо, то варто мати при собі хоча б писмовий дозвіл батька або мами. Шаблон такого дозволу можна завантажити тут.

8. Якщо ви хочете перетнути кордон зі своїм домашнім улюбленцем, але у вас немає для ніого дійсного паспорта/мікрочіпа, прив’язаного до власника(ів) із підтвердженням дійсної вакцинації від сказу, за посиланням link ви знайдете тимчасовий порядок перевезення тварин-компаньйонів з України в Польщу через людей, які не мають повного комплекту ветеринарних документів на собак, котів і тхорів.

! Незалежно від того, що ви вирішите, спробуйте взяти з собою паспорт або інший докумнет що посвідчує вашу особу.

ПІДТРИМКА В ПОЛЬЩІ

Після перетину кордону з Польщею можна відправитися в найближчий пункт прийому біженців. Адреси пунктів можна знайти за посиланням тут link.

Юридичну, психологічну, речову, перекладацьку та інтеграційну підтримку надають ряд організацій по всій Польщі, їх перелік з описом спеціалізацій можна знайти за посиланням link.

Крім можливості скористатися організованою допомогою, свою підтримку надають і приватні особи. Звернення можна направляти у групу Facebook Pomoc dla Ukrainy 🇺🇦 Допомога Україні: mieszkanie oraz inna pomoc obywatel.

Іншу корисну інформацію можна знайти за посиланням: ukraina.interwencjaprawna.pl, ukraina.grupagranica.pl.

Ми з Тобою!

Udostępnij