Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przekraczania granicy i wsparcia organizowanego na terytorium Polski.

український текст – Нижче

PRZEKRACZANIE GRANICY

 1. Jeśli posiadasz paszport biometryczny, możesz przekroczyć polską granicę i przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy w przeciągu każdych 6 miesięcy na podstawie ruchu bezwizowego.
 2. Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego, ale masz zwykły aktualny paszport oraz aktualną wizę możesz przekroczyć polską granicę. Obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę także w trakcie epidemii COVID.
 3. Jeśli posiadasz paszport zagraniczny (zwykły lub biometryczny) i ważny dokument elektroniczny Diia.pl możesz przekraczać polską granice.  Pamiętaj, że ważność tego dokumentu jest uzależniona od oznaczenia UKR przy Twoim numerze PESEL. Oznaczenie to jest zmieniane jeśli Twój pobyt poza Polską trwał dłużej niż 1 miesiąc.
 4. Czy, jako obywatel(ka) Ukrainy możesz wjechać do Polski bez paszportu lub ze zwykłym paszportem bez wizy/ Diia.pl ? Tak, są takie dwie możliwości:
  1. na przejściu granicznym możesz otrzymać zezwolenie na wjazd do Polski ze względów humanitarnych (art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Decyzję w tej sprawie podejmie Komendant Placówki Straży Granicznej. Ważne, aby w trakcie kontroli granicznej zaznaczyć, że uciekasz przed zagrożeniem związanym z wojną.
   Sama zgoda na wjazd upoważnia do pobytu na terytorium Polski przez 15 dni. Jednak, jeśli spełniasz określone warunki, możesz korzystać z legalnego pobytu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa). Jeśli nie obejmuje Cię powyższa regulacja w tym terminie powinieneś podjąć kroki w celu dalszej legalizacji swojego pobytu poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce np. w związku z podjętą pracą czy studiami, czy też złożenie wniosku o ochronę międzynarodową.
   Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat aktualnej sytuacji pobytowej obywateli Ukrainy, którzy uciekali do Polski przed wojną w Ukrainie –  kto może korzystać z uprawnień przyznanych przez tzw. specustawę i jakie to uprawnienia.
  2. Ubieganie się na polskiej granicy o ochronę międzynarodową (status uchodźcy). Zadeklarowanie chęci ubiegania się o ochronę powinno każdorazowo skutkować zezwoleniem na wjazd do Polski niezależnie od posiadanych dokumentów.
   Złożenie takiego wniosku wiąże z pewnymi konsekwencjami, m.in. koniecznością pozostania w Polsce w oczekiwaniu na decyzję. W razie nieprzyznania Ci statusu uchodźcy nie będziesz także mógł ubiegać się w Polsce o zezwolenie na pobyt w związku z podjętą pracą czy studiami.
   Jeśli spełniasz warunki legalności pobytu na podstawie tzw. specustawy, po wjeździe do Polski będziesz mógł wycofać wniosek i korzystać z uprawnień związanych z tym statusem. 
   UWAGA! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego statusu przed lub po wjeździe do Polski napisz do nas! Powyższy opis zawiera jedynie ogólne informacje. Jest wiele dodatkowych czynników, które mogą mieć wpływ na Twoją indywidualną sytuację.
 5. Jeśli chcesz przekroczyć granicę z dzieckiem, weź paszport dziecka lub jego inny dokument tożsamości. Jeśli dziecko nie posiada takiego dokumentu, postaraj się zabrać ze sobą przynajmniej akt urodzenia dziecka.
 6. Jeśli dziecko przekracza granicę z osobą, która nie jest jego rodzicem, należy posiadać przy sobie zgodę rodzica na wyjazd dziecka z Ukrainy pod opieką wskazanej osoby. Najlepiej jeśli zgoda zostałaby notarialnie poświadczona, jednak jeśli nie ma takiej możliwości warto mieć przy sobie przynajmniej pisemne upoważnienie rodzica. Wzór takiego upoważnienia możesz pobrać tutaj.
 7. Jeśli chcesz przekroczyć granicę ze swoim zwierzęciem, ale nie posiadasz dla niego ważnego paszportu/microchipu powiązanego z właścicielem(-lką) z potwierdzeniem ważnego szczepienia przeciw wściekliźnie, w linku znajdziesz tymczasową procedurę przewożenia zwierząt towarzyszących, z terytorium Ukrainy na teren Polski, przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

! Jeśli tylko masz taką możliwość zawsze miej przy sobie jakikolwiek dokument tożsamości.

UWAGA:

Zachęcamy do korzystania z naszego portalu prawnego dla osób uciekających z Ukrainy – można na nim znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/

Jesteśmy z Wami!

[UA]

ПЕРЕТИН КОРДОНУ

 1. За наявності біометричного паспорта, Ви можете перетинати польський кордон та легально перебувати на території Польщі строком до 3 місяців протягом кожних 6 місяців в рамках безвізового режиму.
 2. Якщо Ви не маєте біометричного паспорта, але маєте звичайний дійсний закордонний паспорт та дійсну візу, Ви можете перетнути польський кордон. Громадяни України також можуть перетинати кордон під час епідемії COVID.
 3. За наявності закордонного паспорта (звичайного або біометричного) та дійсного електронного документа Diia.pl Ви можете перетнути польський кордон.  Пам’ятайте, що термін дії цього документа залежить від наявності позначки UKR поруч з Вашим номером PESEL. Ця відмітка підлягає зміні, якщо Ваше перебування за межами Польщі тривало більше 1 місяця.
 4. Чи будучи громадянином України, Ви можете в’їхати до Польщі без закордонного паспорта або зі звичайним паспортом без візи/ Diia.pl ? Так, є дві можливості:
  1. У пункті перетину кордону, Ви можете отримати дозвіл на в’їзд до Польщі з гуманітарних причин (ст. 32 абз. 1 Закону про іноземців). Рішення у цьому випадку прийматиме начальник прикордонної служби. Важливо вказати під час прикордонного контролю, що Ви тікаєте від загрози, пов’язаної з війною.
   Дозвіл на в’їзд дає право перебувати на території Польщі протягом 15 днів. Однак, якщо Ви будете відповідати певним умовам, Ви зможете легально перебувати на підставі Закону від 12 березня 2022 року „Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави” (так званий спецзакон). Якщо протягом цього періоду Ви не підпадаєте під дію вищезазначеного положення, Ви повинні вжити заходів для подальшої легалізації свого перебування, шляхом отримання дозволу на проживання в Польщі, наприклад, у зв’язку з роботою або навчанням, або шляхом подання заяви про надання міжнародного захисту.
   Тут Ви знайдете більше інформації про поточну ситуацію щодо ситуації перебування громадян України, які втекли до Польщі від війни в Україні – хто може скористатися правами, наданими так званим спецзаконом, і які це права.
  2. Звернення за міжнародним захистом (статусом біженця) на польському кордоні. Якщо Ви заявляєте про бажання подати заяву про надання захисту, це завжди буде означати дозвіл на в’їзд до Польщі, незалежно від наявних документів.
   Подання такої заяви тягне за собою певні наслідки, в тому числі необхідність перебування на території Польщі в очікуванні рішення. Якщо Вам не буде надано статус біженця, Ви також не зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі у зв’язку з роботою або навчанням.
   Якщо Ви відповідаєте умовам легального перебування на підставі так званого спецзакону, то після в’їзду до Польщі Ви зможете відкликати свою заяву і користуватися правами, пов’язаними з цим статусом.
   УВАГА! Якщо у Вас виникли будь-які сумніви щодо Вашого статусу до або після в’їзду в Польщу, будь ласка, напишіть нам! Вищенаведений опис містить лише загальну інформацію. Існує багато додаткових факторів, які можуть вплинути на Вашу індивідуальну ситуацію.
 5. Якщо Ви хочете перетнути кордон з дитиною, візьміть її паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо у Вашої дитини немає такого документа, постарайтеся взяти з собою хоча б свідоцтво про народження дитини.
 6. Якщо дитина перетинає кордон з особою, яка не є одним з батьків дитини, необхідно мати при собі згоду батьків на виїзд дитини з України під наглядом визначеної ними особи. Бажано, щоб згода була нотаріально завірена, але якщо це неможливо, варто мати при собі принаймні письмовий дозвіл від батьків. Зразок такого дозволу можна завантажити тут.
 7. Якщо Ви хочете перетнути кордон з домашнім улюбленцем, але не маєте для нього дійсного паспорта/мікрочіпа, пов’язаного з його власником (власниками), з підтвердженням дійсного щеплення проти сказу, просимо ознайомитися з тимчасовим порядком перевезення тварин-компаньйонів з території України до Польщі особами, які не мають при собі комплекту ветеринарних документів на собак, котів та тхорів.

! Якщо Ви маєте можливість, завжди носіть при собі будь-яке посвідчення особи.

УВАГА:

Заохочуємо Вас скористатися нашим юридичним порталом для людей, які тікають з України – на ньому Ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/

Ми з Тобою!

Udostępnij