Szef Urzędu ds. Cudzoziemców nadał status uchodźcy z Turkmenistanu, który ubiegał się o udzielenie ochrony międzynarodowej od sierpnia 2023 roku.

Mężczyzna uciekł z rodzinnego Turkmenistanu, gdzie był wcześniej zatrzymany i torturowany przez funkcjonariuszy organów ścigania ze względu na swoją orientację seksualną, jako mężczyzna homoseksualny, a także ze względu na zakażenie wirusem HIV.

O sprawie mężczyzny – jeszcze gdy nie przebywał w Polsce – pisały międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, m.in. Human Dignity Trust, wskazując na kryminalizację osób LGBTQ+ w kraju pochodzenia mężczyzny.

Mimo, że orientacja seksualna może stanowić jedną z przyczyn ubiegania się o ochronę międzynarodową, Urząd ds. Cudzoziemców nie udostępnia organizacjom społecznym statystyk dotyczących wniosków azylowych składanych na takiej podstawie.

W sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemiec był reprezentowany przez Aleksandrę Pulchny. Elena Efimova wspierała klienta jako doradczyni integracyjna.

Udostępnij