Słowa kluczowe: detencja

RAPORT: SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2019 roku

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu rocznego, w którym podsumowujemy stan przestrzegania praw cudzoziemców w Polsce w 2019 roku widziany z perspektywy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W 2019 r. nasz zespół pracowników i wolontariuszy starał się być wszędzie tam, gdzie prawa cudzoziemców

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Apelujemy o zwolnienie cudzoziemców z ośrodków strzeżonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19 zwróciliśmy się do Komendantów oddziałów Straży Granicznej o niezwłoczne zwolnienie cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a w szczególności osób należących  do grup wrażliwych, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze,

Słowa kluczowe: , , , ,

List otwarty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu do procedury uchodźczej oraz detencji cudzoziemców podczas zagrożenia epidemiologicznego

Konsorcjum organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów zwraca uwagę Ministra SWiA na niezgodny z prawem krajowym i międzynarodowym fakt zamknięcia przez polską Straż Graniczną granic dla uchodźców chcących ubiegać się o ochronę międzynarodową oraz na konieczność zwolnienia cudzoziemców przebywających w ośrodkach

Słowa kluczowe: , , , ,

ETPC komunikuje sprawę przeciwko Polsce: detencja cudzoziemki ofiary przemocy

Od lat walczymy z niesłuszną detencją cudzoziemców. Reprezentujemy ich przed sądami, które decydują o pozbawieniu ich wolności, reprezentujemy ich w postępowaniach o zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności, a także walczymy o ich prawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał właśnie

Słowa kluczowe: , ,

Ofiara przemocy nie może być pozbawiona wolności ze względów migracyjnych

Sąd Okręgowy w Olsztynie przypomniał, że ofiara przemocy nie może być umieszczona w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. W związku z krzywdą doznaną przez niesłuszne pozbawienie wolności naszej klientki- ofiary przemocy, sąd zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie. Sąd Okręgowy w Olsztynie

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat