end-immigration-detention-of-childrenWłaśnie dziś, czyli 20 listopada przypada 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Sejm RP ustanowił ten dzień Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – w związku z tym chcemy zwrócić uwagę na to, że Polska łamie prawa dzieci migrantów poprzez pozbawianie ich wolności.

Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Wystarczającym powodem do pozbawienia dzieci wolności jest uznanie ich rodziców za niepożądanych w Polsce migrantów lub odrzucenie ich wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

Nie godzimy się na to, by dzieci były za kratami.

Dołączamy się do międzynarodowej akcji koordynowanej przez International Detention Coalition:

  • przygotowaliśmy petycję do Pani Premier Ewy Kopacz z postulatem wprowadzenia zakazu pozbawiania dzieci wolności, którą poparło już ponad 20 organizacji pozarządowych. Zachęcamy wszystkich do składania pod nią podpisów!

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w akcję! Prosimy o jej udostępnianie! Liczymy na Wasze wsparcie!

komunikat prasowy

Udostępnij