Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podpisało się pod stanowiskiem w sprawie opracowywanych na poziomie Rady Europy wytycznych dot. administracyjnej detencji migrantów. Zachęcamy w nim pracujących nad projektem członków Komitetu ds. Współpracy Prawnej (European Committee on Legal Co-Operation) do zwrócenia szczególnej uwagi na podstawowe prawa człowieka migrantów, którzy mają być osadzeni w ośrodkach strzeżonych.

Pod stanowiskiem wydanym 22 czerwca br. podpisały się 53 europejskie organizacje zaangażowane w tematykę migracyjną i uchodźczą. Wśród nich są między innymi Amnesty International, European Network of Migrant Women (ENOMW) czy Mental Health Europe. Organizacje działają w ramach międzynarodowej koalicji pod nazwą International Detention Coalition. Naszym celem jest wspólna walka o to, aby w procesach zarządzania migracją detencja stosowana była jedynie w ostateczności i z poszanowaniem podstawowych praw osadzonych.

Stanowisko w całości dostępne tutaj. Zachęcamy także do zaglądania na stronę Komitetu ds. Współpracy Prawnej.

Udostępnij