Słowa kluczowe: koalicja

Nowy międzynarodowy ranking ocenia standardy postępowania państw, w tym Polski, wobec dzieci- migrantów

W dniu dzisiejszym międzynarodowa koalicja Global Campaign to End Child Detention opublikowała ranking Global NextGen Index, który klasyfikuje 20 państw na podstawie stosowanych przez nich standardów postępowania z dziećmi-migrantami, zwłaszcza w zakresie detencji. Polska uzyskała 47 punktów na 115 punktów

Słowa kluczowe: , , ,

Razem przeciwko detencji

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podpisało się pod stanowiskiem w sprawie opracowywanych na poziomie Rady Europy wytycznych dot. administracyjnej detencji migrantów. Zachęcamy w nim pracujących nad projektem członków Komitetu ds. Współpracy Prawnej (European Committee on Legal Co-Operation) do zwrócenia szczególnej uwagi na podstawowe

Słowa kluczowe: , , , ,

Organizacje u Prezydenta: potrzebna jest kontrola nad służbami specjalnymi

Niezależna, zewnętrzna kontrola nad pozyskiwaniem informacji o obywatelach i informowanie ich o tym, że byli inwigilowani – to kluczowe postulaty, o których mówili dziś przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta.

Słowa kluczowe: ,

Wprowadzenie zakazu detencji dzieci cudzoziemskich – komunikat prasowy

W projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadzono takich instrumentów, które chroniłyby dzieci cudzoziemców przed umieszczeniem w ośrodkach zamkniętych o więziennych warunkach pobytu – alarmują Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Organizacje pozarządowe, działając w koalicji, od

Słowa kluczowe: , , , ,

Stanowisko SIP i Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wynikających z niej obowiązkach Rzecznika Praw Obywatelskich

Dokument: stanowisko SIP i Koalicji na Rzecz Równych Szans Czym jest Koalicja na Rzecz Równych Szans? Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego powołało ją do życia w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Jest

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat