Koalicja na rzecz Równych Szans, której Stowarzyszenie jest aktywnym uczestnikiem, przygotowała we współpracy z członkami SIP stanowisko w sprawie najnowszego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 21 maja 2010 r. Tekst naszych uwag poniżej.

19_06_2010_stanowisko_koalicji.pdf

Udostępnij