W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19 zwróciliśmy się do Komendantów oddziałów Straży Granicznej o niezwłoczne zwolnienie cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a w szczególności osób należących  do grup wrażliwych, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, chore lub z osłabioną odpornością.

Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, ze względu na sposób ich funkcjonowania, zapewniają ograniczone możliwości przestrzegania  zasad izolacji stanowiąc tym samym zagrożenie dla personelu ośrodka, jak również przebywających tam cudzoziemców.

Zarówno Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT), jak również Komisarz Praw Człowieka przy Radzie Europy wzywają  do zwolnienia cudzoziemców poddanych administracyjnej detencji w najszerszym możliwym zakresie.

Zapoznaj się z naszym pismem TUTAJ.

Zapoznaj się z odpowiedzią Komendy Głównej Straży Granicznej TUTAJ.

Udostępnij