Konsorcjum organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów zwraca uwagę Ministra SWiA na niezgodny z prawem krajowym i międzynarodowym fakt zamknięcia przez polską Straż Graniczną granic dla uchodźców chcących ubiegać się o ochronę międzynarodową oraz na konieczność zwolnienia cudzoziemców przebywających w ośrodkach zamkniętych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Wobec rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy oczywiście zachować wszelkie środki ostrożności podczas przyjmowania wniosków o ochronę oraz poddać wjeżdżających cudzoziemców kwarantannie. Jednak żadna sytuacja nadzwyczajna nie uprawnia państw, które podpisały Konwencję Genewską do odpychania od swoich granic ludzi, których życie jest zagrożone.

Udostępnij