Słowa kluczowe: prawa pracownicze

Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce

Zapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk panel poświęcony problemowi wykorzystania pracowniczego.

Słowa kluczowe: , , , ,

Działania w ramach projektu “W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie Środkowej” w toku!

Jesteśmy już po spotkaniu z organizacjami partnerskimi i grantodawcą (w Brukseli), jak również spotkaniu poświęconym sposobowi ewaluacji projektu (w Warszawie). Przypominamy, że w biurze stowarzyszenia prowadzone są regularne dyżury doradcy (wtorki, środy i piątki) od 10.00 do 16.00 i prawnika

Słowa kluczowe: , ,

Raport nt. praw pracowniczych po angielsku

Ukazało się właśnie tłumaczenie na język angielki jednego z ostatnich raportów opracowanych przez Stowarzyszenie, dotyczącego przestrzegania praw pracowniczych pracujących w Polsce migrantów. ARE-112-prawa-pracownicze-ang.pdf

Słowa kluczowe: , ,

Konkurs na zadanie: Koordynator badań nt. praw pracowniczych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ogłasza konkurs na zadanie: Koordynator badań nt. praw pracowniczych. Celem strategicznym projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska w szczególności poprzez: Stworzenie podstaw do skutecznej integracji

Słowa kluczowe: , ,

Nowa publikacja SIP nt. praw pracowniczych migrantów

Oddajemy do Państwa rąk nową publikację pt. “Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce”, będącą podsumowaniem rocznych badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej nad prawami pracowników migracyjnych. Staraliśmy się uzyskać od cudzoziemców, którzy przyjechali do naszego kraju w poszukiwaniu pracy, informacje, jak postrzegają

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat