Monitoring ośrodków strzeżonych po raz drugi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej rozpoczynają dziś monitoring strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Odbywa się on z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrwa do 17 lutego 2014 r. Równolegle z organizacjami pozarządowymi także przedstawiciele MSW przeprowadzą kontrolę wewnętrzną w strzeżonych ośrodkach.

Nowa ustawa o cudzoziemcach. Do czego udało nam się przekonać posłów Podkomisji Nadzwyczajnej

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach będzie dzisiaj rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych. Oto uwzględnione do tej pory uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach.

Nowa ustawa o cudzoziemcach – do czego już przekonaliśmy rząd

Od najbliższej środy rozpoczyna swoje prace nad rządowym projektem ustawy o cudzoziemcach specjalna podkomisja sejmowa. Stowarzyszenie od samego początku prac nad projektem ustawy brało czynny udział w konsultacjach społecznych. Nasi prawnicy będą także brali udział w pracach w Sejmie.