Dostęp do azylu na polskich granicach w dobie pandemii COVID-19

W zeszłym roku Polska przyjęła najmniejszą liczbę wniosków uchodźczych od ponad 20 lat. Powodem była nie tylko mniejsza mobilność ludzi związana z wybuchem światowej pandemii, ale także przyjęte ustawodawstwo, które wyłączyło uchodźców z możliwości wjazdu do Polski.

Wspierając nas, wspierasz migrantki i uchodźców w Polsce

Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów to sojusz organizacji broniących Praw Człowieka. Działają od lat przy coraz mniejszym wsparciu, a czasem wręcz próbach zwalczania tego typu inicjatyw przez polski rząd. 27 lutego, w Światowy Dzień Organizacji Społecznych, uświadamiają jak wiele można zrobić inwestując we współpracę, szacunek, zaufanie i przyjaźń.