Uwagi SIP: projekt “tarczy antykryzysowej” a sytuacja cudzoziemców

Opublikowano już projekt zmiany ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej, tj. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje ułatwienia dla

Informacje dla cudzoziemców/ Information for foreigners/іIнформація для іноземців/ информация для иностранцев

Koronawirus – informacje dla cudzoziemców Coronavirus – information for foreigners Коронавірус – інформація для іноземців Коронавирус – информация для иностранцев Ograniczenia w przemieszczaniu się (od 25 marca br.) Od 25 marca do 11 kwietnia (na razie!) nie będzie można swobodnie

Zamykamy biuro/Oфис закрыт/ Our office is closed

  Z powodu wytycznych epidemiologicznych, kierowani poczuciem odpowiedzialności za zdrowie naszych klientów i pracowników zamykamy nasze biuro do odwołania, zmieniając tryb naszej pracy na zdalny. Konsultacje prawne, legalizacyjne i integracyjne będą odbywać się zdalnie – telefonicznie lub mailowo W tym

Decyzja: zresocjalizowany cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia

Ojciec czwórki dzieci, którego przebieg resocjalizacji został oceniony pozytywnie przez sąd penitencjarny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego osiem lat po popełnieniu przez niego przestępstwa. Zobowiązanie go do powrotu stanowiłoby nadmierną ingerencję w jego prawo do życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: , , ,

Wyrok WSA: test rynku pracy nie jest brakiem formalnym

„Test rynku pracy” nie stanowi braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W konsekwencji Wojewoda bezprawnie pozostawił go bez rozpoznania. Cudzoziemiec od momentu złożenia wniosku przebywał w Polsce legalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat