Słowa kluczowe: WSA

Wygrana SIP i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie 500+

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie odmowy przyznania klientce Stowarzyszenia, której nadano w Polsce status uchodźcy, świadczenia wychowawczego “500+”.

Słowa kluczowe: , ,

Powraca problem dostępu cudzoziemców do gminnych usług mieszkaniowych

Swój finał w sądzie administracyjnym znalazła sprawa o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz o niezakwalifikowaniu i nieumieszczeniu na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowych zasobów miasta stołecznego Warszawy, w którą byliśmy aktywnie zaangażowani.

Słowa kluczowe: ,

Kolejna wygrana SIP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany cudzoziemce narodowości

Słowa kluczowe: ,

Wygrana SIP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uprawomocnił się wyrok, w świetle którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady ds. Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody

Słowa kluczowe: , ,

Wygraliśmy wraz z naszym klientem sprawę przed WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców o odmowie nadania międzynarodowej ochrony i pobytu tolerowanego naszemu klientowi narodowości czeczeńskiej i jego rodzinie.

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat