ID-10063454Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje organów I i II instancji odmawiające przyznania tzw. “becikowego”  z powodu braku stosownego zaświadczenia o pozostawaniu  przez matkę pod opieką medyczną od 10.tygodnia ciąży

W sierpniu 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż w postępowaniu o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. “becikowego”  wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładać zaświadczenia o pozostawaniu  przez matkę dziecka pod opieką medyczną  od 10. tygodnia  ciaży jeśli w dniu, w którym upływał 10. tydzień ciąży czasowo nie obowiązywały przepisy nakładające na matkę taki obowiązek.

więcej informacji »

zdjęcie: duron123 / freedigitalphotos.net

Udostępnij