Wygrana przed WSA w precedensowej sprawie dot. przyznawania cudzoziemcom pomocy integracyjnej

wyrok_ws_decyzji_sko1 sierpnia 2013 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (WSA) odbyła się rozprawa kończąca postępowanie w sprawie ze skargi N.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (SKO) o odmowie zmiany – wydanej przez ten organ przed 4 laty – decyzji o nieprzyznaniu Skarżącemu indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców z powodu karalności za popełnienie przestępstwa umyślnego -nielegalnego przekroczenia granicy, do czego był zmuszony poszukując ochrony przed prześladowaniem. W toku postępowania administracyjnego oraz w przygotowaniu skargi do WSA Cudzoziemca wspierało Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, uznając że udzielenie N.R. indywidualnego programu integracji będzie odpowiadało prawu i słusznemu interesowi Skarżącego. 

pełna treść wyroku oraz więcej informacji »

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat