W marcu 2013 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie (sygn. akt V Ko 248/11) zapadł wyrok w sprawie niesłusznego zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji cudzoziemca – obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Sąd przyznał cudzoziemcowi kwotę 156 złotych tytułem odszkodowania oraz kwotę 500 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego zatrzymania – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku od dnia zapłaty.

wyrok

Udostępnij