Słowa kluczowe: wyrok

Wygrana SIP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uprawomocnił się wyrok, w świetle którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady ds. Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody

Słowa kluczowe: , ,

Polska nie spełnia standardów europejskich w zakresie recepcji uchodźców

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Trybunału w Luksemburgu warunki przyznawania tzw. świadczeń pozaośrodkowych dla osób ubiegających się o status uchodźcy nie spełniają standardów europejskich. W dniu 24 lutego 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie C-79/13

Słowa kluczowe: , , , ,

Wygrana przed WSA w precedensowej sprawie dot. przyznawania cudzoziemcom pomocy integracyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o odmowie zmiany decyzji o nieprzyznaniu Skarżącemu indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców z powodu karalności za popełnienie przestępstwa umyślnego – nielegalnego przekroczenia granicy, do czego był zmuszony poszukując ochrony przed prześladowaniem.

Słowa kluczowe: , , , ,

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie cudzoziemca

W marcu 2013 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie (sygn. akt V Ko 248/11) zapadł wyrok w sprawie niesłusznego zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji cudzoziemca – obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Sąd przyznał cudzoziemcowi kwotę 156 złotych tytułem odszkodowania oraz

Słowa kluczowe: ,

Wyrok NSA w sprawie odmowy zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. (sygn. II OSK 2405/10) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (dopuszczonego do udziału w postępowaniu jako organizacja społeczna) na odmowę udzielenia zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce na

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce