W dniu 20 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał, przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skargę kasacyjną cudzoziemki, której w Polsce została przyznana ochrona uzupełniająca. Cudzoziemka, matka czwórki dzieci, starała się o świadczenia rodzinne z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Prawo do korzystania ze świadczeń rodzinnych przyznaje osobom ze statusem uchodźcy oraz ochroną uzupełniającą ustawa o świadczeniach rodzinnych. Cudzoziemce jednak odmówiono tych świadczeń, ponieważ nie była ona w stanie przedstawić aktu zgonu swojego męża, który zaginął podczas wojny czeczeńsko-rosyjskiej. Organ administracji publicznej rozpatrujący wniosek Cudzoziemki, zażądał od niej aktu zgonu męża na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych, które określało, jakie dokładnie dokumenty ma przedstawić osoba starająca się o tego rodzaju pomoc. NSA, uznając racje Cudzoziemki, w uzasadnieniu swojego wyroku stwierdził, że odmowa przyznania świadczeń rodzinnych osobie, która nie jest w stanie bez własnej winy przedstawić dokumentu wymaganego przez rozporządzenie jest naruszeniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. NSA dodał, że jest to przykład dyskryminacji pośredniej. Poza tym, według NSA, stosowanie przepisów rozporządzenia nie może uniemożliwiać korzystania z prawa, które przyznaje ustawa. (Sygn. akt I OSK 793/10).

wyrokIOSK793.10.pdf

Udostępnij