Słowa kluczowe: NSA

Wygrana SIP przed Naczelnym Sądem Administracyjnym!

1 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowe postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej naszemu klientowi. Orzeczeniem NSA uchylono wcześniejsze niekorzystne dla niego postanowienie WSA w Warszawie o odmowie wstrzymania wykonania wydanej mu negatywnej decyzji uchodźczej.

Słowa kluczowe: , ,

Odmowa przyznania świadczeń rodzinnych migrantce przymusowej i jej dzieciom jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości – precedensowe orzeczenie NSA

W dniu 20 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał, przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skargę kasacyjną cudzoziemki, której w Polsce została przyznana ochrona uzupełniająca. Cudzoziemka, matka czwórki dzieci, starała się o świadczenia rodzinne z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Prawo

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce