Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z wieloma innymi organizacjami i inicjatywami społecznymi oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych wystosowało do prezesów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo w sprawie zagwarantowania realnego prawa stron do sądu. Obecnie bowiem  – w związku z zagrożeniem epidemiologicznym – wszystkie sprawy rozpatrywane są bez obecności stron, a dodatkowo nie ma możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

„Tarcza Antykryzysowa” dopuszcza rozpoznawanie spraw ‘online’ (rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku; art. 15 zzs4 ust. 2). Takie rozwiązania są wykorzystywane w sądach powszechnych, jednak w praktyce ani w WSA w Warszawie, ani NSA nie są one stosowane. Wszystkie sprawy kierowane są na posiedzenia niejawne niezależnie od zgody stron. Dzieje się tak również w sprawach dotyczących podstawowych praw człowieka oraz klientów szczególnie wrażliwych. Sądy powołują się na brak technicznych możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość. Bezwzględne rozpatrywanie spraw na posiedzeniach niejawnych uniemożliwia czynny udział stron i/lub ich pełnomocników w postępowaniach mających na celu kontrolę decyzji administracyjnych. Czasami uniemożliwia to dokładne wyjaśnienie sprawy i skutkuje niesprawiedliwym i niesłusznym wyrokiem.

Brak możliwości zapoznania się z całymi aktami sprawy w praktyce podważa możliwość jakiejkolwiek skutecznej obrony interesów klientów. 

Taki system nie pozwala stronie skutecznie walczyć z niesprawiedliwymi decyzjami i działaniami organów administracji. Dostrzegając ryzyko zagrożenia praw podstawowych skierowaliśmy wystąpienia do prezesów NSA i WSA w Warszawie.

Wystąpienia podpisały:

Amnesty International Polska
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja ePaństwo
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Panoptykon
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja WWF Polska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Wolne Sądy
„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy

Odpowiedź WSA w Warszawie znajdziecie tutaj.

Odpowiedź NSA znajdziecie tutaj.

zdjęcie: Thom Milkovic / Unsplash

Udostępnij