Piszemy do nowego rządu deklarując gotowość włączenia się do prac legislacyjnych nad projektem specustawy.

Nowy rząd zapowiedział przedłużenie części rozwiązań zawartych w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) do dnia 30 czerwca 2024 r., deklarując jednocześnie natychmiastowe podjęcie prac legislacyjnych nad merytorycznymi zmianami.

Tymczasem osoby, które uciekły przed wojną potrzebują poczucia bezpieczeństwa, zmiany powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem. Mamy nadzieję, że zapowiadana nowelizacja oprócz niezbędnych zmian w poszczególnych zapisach, odpowie również na tę potrzebę. Jako stowarzyszenie wysłaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, w którym wyrażamy naszą gotowość do włączenia się do prac legislacyjnych nad projektem specustawy. Liczymy, że rząd weźmie pod uwagę głos samych uchodźców(-czyń) oraz organizacji społecznych, które wiedzą z jakimi wyzwaniami, na co dzień, mierzą się osoby z Ukrainy mieszkające w Polsce i w jakich sytuacjach aktualne prawo zawodzi.

Pismo, które wysłaliśmy do MSWiA można znaleźć TUTAJ.

Udostępnij