19Władze Polski, demokratycznego państwa prawa, zobowiązane są do eliminowania zachowań zagrażających chronionym przez siebie wartościom, takim jak wolność i prawa człowieka, w tym prawo do wyrażania różnych poglądów, oraz powinny zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, przebywającym na swoim terytorium.

Wydarzenia z 11 listopada 2013 roku, jakie miały miejsce w Warszawie w czasie marszu organizowanego przez Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, w sposób jednoznaczny dały czytelny sygnał, że grupy osób nawołujące do nienawiści w polskim społeczeństwie mogą czuć się bezkarne, zaś osoby, które mają od nich odmienne poglądy, nie mogą liczyć na ochronę ze strony organów i instytucji specjalnie w tym celu powołanych.

Neonazistowskie bojówki atakowały strażaków, a także zboczyły z głównej trasy marszu, by zaatakować osoby mieszkające w budynkach przy ulicy Wilczej i Ks. Skorupki – warto podkreślić, że przebywają tam również grupy szczególnie wrażliwe: imigranci, osoby starsze, kobiety i dzieci. Przez blisko 30 minut na miejscu ataków nie było funkcjonariuszy policji, a gdy się pojawili, przez dłuższy czas nie podejmowali interwencji, narażając życie mieszkańców skłotów na niebezpieczeństwo. Jedyną przewiną zaatakowanych było tylko to, że posiadają odmienne poglądy od napastników. Bierna postawa Policji podczas tego procederu jest nie do zaakceptowania.

Nie reagując stanowczo na postawy i działania biorących udział w marszu faszyzujących grup, polskie władze obnażają swoją słabość i nieskuteczność, a także dają pośrednie przyzwolenie na rozwój skrajnych form nietolerancji.

Liczymy, że właściwe organy państwa, działając w sposób sprawny i zdecydowany, wyciągną konsekwencje zarówno wobec samych agresorów i organizatorów marszu, jak również wobec osób odpowiedzialnych za ochronę obywateli, które nie wywiązały się z pokładanych w nich przez społeczeństwo oczekiwań.

Apelujemy także do polskich władz i polityków – bez względu na reprezentowaną przez nich opcję polityczną – o jednoznaczne potępienie każdej formy nietolerancji dla odmienności, radykalizmu, ksenofobii, nacjonalizmu, mowy nienawiści występujących w życiu publicznym, choćby nawet w najdrobniejszych przejawach. I o podjęcie działań, mających na celu ograniczenie rozwoju ruchów organizacji skrajnych, zagrażających demokratycznemu porządkowi.

fot.: T. Grzyb

Udostępnij