Od lat główną bolączką postępowań legalizacyjnych, przez które przechodzi większość osób cudzoziemskich w Polsce, jest ich przewlekłość. Aby otrzymać zezwolenie na pobyt trzeba niekiedy czekać ponad rok albo dłużej. Jedną z głównych przyczyn są braki kadrowe w urzędach wojewódzkich – choć na przestrzeni lat liczba wniosków o zezwolenia na pobyt zwiększyła się wielokrotnie, liczba osób obsługujących wnioski nie zwiększa się wystarczająco szybko. Obecnie rząd pracuje nad zmianami, mającymi na celu usprawnienie procedur przez wprowadzenie wymogu składania wniosku o legalizację pobytu – wyłącznie online.

Cieszymy się, że ministerstwo, w końcu, zauważyło ten problem, jednak pomysł na rozwiązanie go jest nie do końca trafiony. Jeśli za zmianami nie pójdą poważne środki finansowe pozwalające urzędom wojewódzkim na zdecydowane zwiększenie zatrudnienia aby miał kto owe wnioski rozpoznawać – cyfryzacja będzie jedynie kolejnym narzędziem utrudniającym życie cudzoziemcom.

Jeśli zmiany wejdą w życie, cudzoziemcy będą mogli złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt wyłącznie online (system MOS), z poświadczeniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy, że do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędny jest numer PESEL – co otwiera błędne koło i uniemożliwia wielu osobom złożenie takiego wniosku.
Kolejna kwestia to wykluczenie cyfrowe dotykające także część migrantów(-tek). Kwestia dostępności do sprzętu, sieci internetowej czy możliwości poruszania się w określonym systemie nie może stanowić o możliwości legalnego pobytu w Polsce. Tymczasem wniosek niespełniający tych wymogów uznany będzie za nieważny, co będzie skutkowało utratą prawa legalnego pobytu lub/i pracy w Polsce.

Obecnie trwają jeszcze prace nad projektem ustawy. Apelujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowną analizę projektu i gruntowne przemyślenie proponowanych rozwiązań.

Pismo, które w imieniu naszym, Fundacji Ocalenie oraz Konsorcjum Migracyjnego wysłaliśmy do MSWiA można przeczytać TUTAJ.

Udostępnij