W listopadzie dwukrotnie przedstawiliśmy Agencji UE ds. Azylu (EUAA) nasze stanowisko w sprawie sytuacji osób poszukujących w ochrony międzynarodowej w Polsce.

Po pierwsze, w związku z toczącymi się obecnie pracami nad raportem EUAA za rok 2023, przygotowaliśmy nasze podsumowanie największych zmian i wyzwań, z jakimi osoby poszukujące ochrony w Polsce musiały się mierzyć w zeszłym roku. 

W naszym sprawozdaniu wskazaliśmy m.in. na następujące problemy: 

Z naszym sprawozdaniem można zapoznać się tutaj.

Po drugie, w dniach 30 listopada i 1 grudnia wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach Forum Konsultacyjnego EUAA: w corocznym spotkaniu wszystkich organizacji pozarządowych wchodzących w skład Forum oraz w spotkaniu grupy roboczej ds. osób wrażliwych. Nasze stowarzyszenie jest członkiem Forum od 2022 r. Podczas obu spotkań staraliśmy się zadbać o to, by organy unijne były poinformowane, z jakimi problemami i naruszeniami muszą się mierzyć osoby poszukujące ochrony międzynarodowej w Polsce.

Udostępnij