Małoletnie cudzoziemki i cudzoziemcy bez opieki to osoby szczególnie wrażliwe. Przekraczając granicę bez rodziców lub opiekunów(-nek) prawnych lub będąc rozdzielonymi z rodziną w trakcie podroży wymagają szczególnego wsparcia w przejściu przez procedury legalizacyjne. W związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz wojną w Ukrainie, w Polsce, przybywa małoletnich cudzoziemców(-mek) bez opieki. Odpowiadając na tę potrzebę uruchamiamy projekt „System wsparcia przyjmowania małoletnich migrantów bez opieki w Polsce” skierowany do prawników i prawniczek, które chcą zostać kuratorami(-rkami) oraz instytucji pracujących z małoletnimi bez opieki.

Projekt odpowiada na systemowy problem braku wystarczającej liczby kuratorów(-rek) dla małoletnich cudzoziemców(-mek) przebywających w Polsce bez opieki, jak również braku miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla takich dzieci.  Szczególną uwagę chcemy skierować na małoletnich cudzoziemców(-mki) bez opieki przebywających w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby kuratorów(-rek) wykwalifikowanych do reprezentacji małoletnich migrantów(-tek) bez opieki oraz podniesienia kompetencji placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie opieki i wsparcia w procedurach małoletnich migrantów(-tek).

Ważnym elementem projektu jest również utworzenie sieci wsparcia i współpracy zarówno pomiędzy zaangażowanymi placówkami jak też kuratorami(-rkami).

W projekcie biorą udział osoby i instytucje z całej Polski: od Szczecina przez Lublin, Hajnówkę, Krosno aż po Rzeszów czy Katowice.

W ramach przygotowań do pełnienia roli kuratora i kuratorki uczestnicy-(czki) projektu uczestniczą w szkoleniach obejmujących następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie – pojęcia wstępne (podstawowe instytucje migracji, ryzyka), kurator dziecka cudzoziemców w polskim prawie (prawa i obowiązki, rola, ograniczenia).

2. Procedura powrotowa małoletniego cudzoziemca(-mki) bez opieki.

3. Legalizacja pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki.

4. Międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka, międzynarodowe standardy kurateli.

5. Ochrona międzynarodowa małoletniego cudzoziemca bez opieki.

6. Praktyczne aspekty kurateli nad dzieckiem cudzoziemców – organizacje społeczne, Urząd ds. Cudzoziemców.

7. Handel ludźmi – rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

8. Praca z dzieckiem cudzoziemców – perspektywa psychologiczna.

Projekt finansowany jest ze środków HIAS.

Udostępnij