Polska twierdzi, że w pełni wykonała wyrok w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie licznych praw człowieka na przejściu granicznym w Terespolu. Patrząc na trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys humanitarny, trudno się zgodzić z stanowiskiem rządu.

W 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał wyrok w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce (skarga nr 40503/17, 42902/17 i 43643/17). Sprawa dotyczyła sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie skarżący cudzoziemcy wielokrotnie próbowali złożyć wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna za każdym razem odmawiała im jednak wjazdu do Polski. W tych okolicznościach, ETPC jednoznacznie stwierdził, iż Polska naruszyła liczne przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W latach 2021-2022, podobne wyroki – ponownie jasno potępiające działania Polski – zostały wydane w czterech kolejnych sprawach.

Komitet Ministrów Rady Europy sprawdza, czy Polska wykonała wyrok w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce. W lutym 2023 r., wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa, przedstawiliśmy Komitetowi naszą negatywną opinię w tym zakresie. Wskazaliśmy w niej, że w ostatnich latach sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie tylko się nie zmieniła, ale znacznie się pogorszyła.

W związku z zbliżającym się kolejnym posiedzeniem Komitetu w tej sprawie (zaplanowanym na marzec 2024 r.) postanowiliśmy przedstawić kolejną opinię zawierającą aktualne informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i stanowiącej odpowiedź na zapewnienia rządu, że wyrok w sprawie M.K. i inni przeciwko w Polsce został w pełni wykonany. Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem i nieustająco żądamy przywrócenia poszanowania praw cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej. 

Z naszą najnowszą opinią, można zapoznać się TUTAJ.

Udostępnij