Zapraszamy na seminarium “Mentoring i działania mentoringowe – dobre praktyki”, które odbędzie się 19 kwietnia, w godzinach 14.30 – 17.10 w Warszawie, w BAZA by Inclusive.buzz przy ul. Marszałkowskiej 28/U1A.

Mentoring jest uważany za skuteczną metodę pracy przynoszącą korzyści w integracji społecznej grup wrażliwych. Do takich grup włączamy między innymi migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie. Mentoring obejmuje różnego rodzaju procesy poradnictwa, doradztwa i coachingu. Zakłada interakcje między dwiema osobami przez dłuższy czas, co ma przekładać się na przekazanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności między mentorem a osobą mentorowaną.

Wśród pozytywnych rezultatów mentoringu, wymienić można między innymi zmiany poznawcze i motywacyjne, rozwój umiejętności psychologicznych, społecznych i interpersonalnych, przydatnych zwłaszcza w pierwszym okresie pobytu w kraju goszczącym.

Podczas seminarium będziemy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, porozmawiać i zapoznać z różnorodnymi działaniami szeroko rozumianego mentoringu w organizacjach pozarządowych.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Szczegółowy program dostępny jest TU.

Na spotkanie obowiązują zapisy! Chęć wzięcia udziału prosimy zgłaszać na adres: m.deuar@interwencjaprawna.pl.

Udostępnij