Zapraszamy do zapisu do nowego Newslettera Prawnego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Pierwszy numer wysłany zostanie już w drugiej połowie kwietnia!

Newsletter będzie źródłem wiedzy na temat migracji i uchodźctwa w kontekście prawniczym i zawiera przegląd najnowszych:

  • wyroków i decyzji polskich sądów i organów administracji, 
  • spraw azylowo-migracyjnych dotyczących Polski toczących się przed ETPC i innymi organami międzynarodowymi,, 
  • raportów i wystąpień organizacji pozarządowych, instytucji międzynarodowych i polskich organów władzy,
  • dostępnych publikacji naukowych.

Pierwszy numer, wyjątkowo, obejmuje okres od stycznia do marca 2023. Kolejne numery będą wydawane co miesiąc.

Newsletter przygotowywany jest przez prawniczki – ekspertki prawa migracyjnego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Aby zapisać się do newslettera należy wejść na stronę internetową www.interwencjaprawna.pl i wypełnić formularz zapisowy na stronie głównej. Zapis należy potwierdzić klikając w automatycznie wysłaną wiadomość email na wskazany adres. 

Zapraszamy do lektury!

Udostępnij